Region Norrbotten höjer sommarförmån för vårdpersonal

Nu ökar Region Norrbotten dagersättningen för personal som tar extrapass. Både de som redan har bokat in extrapass och tillkommande kommer att få den högre summan.


– Situationen i vården är ansträngd och vi vill att de som tar extrapass ska få en bra ersättning för sin insats, säger Daniel Westerberg, tf HR-direktör.

För ett extrapass på vardagar får man 1300 kronor, för helger 1700 kronor per pass. Höjningen motsvarar 400 kronor per pass. Förutom sommarförmånen får man också övertidsersättning. För en sjuksköterska med en månadslön på 33.000 kronor motsvarar sommarförmån och övertidsersättning totalt 5140 kronor för ett pass på en vardag och 5540 kronor för ett pass under helgen.

Region Norrbotten brukar ha sommarförmån varje år, men i år omfattas fler medarbetare som föräldralediga och enhetschefer.

Det finns sedan tidigare erbjudande om att flytta semesterveckor till utanför semesterperioden. Förutom sin vanliga lön får man 14.000 kronor för varje flyttad semestervecka. Den som flyttar alla fyra semesterveckor ersätts med 56.000 kronor utöver sin ordinarie lön som också betalas ut.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.