Norrbottniska patienter opereras på Karolinska Universitetssjukhuset


Region Norrbotten och Karolinska Universitetssjukhuset har tecknat ett avtal som gör att norrbottniska patienter kan opereras i Stockholm. Totalt rör det sig om cirka 190 patienter.

Sommaren för den norrbottniska vården är ansträngd. För att norrbottningar ska kunna få sin operation har Region Norrbotten och Karolinska Universitetssjukhuset slutit avtal om samarbete.

– Det här är en lösning för patienter som kan resa och vars operation inte kan skjutas upp till efter sommaren, till exempel cancerpatienter men även vissa andra patientgrupper. I första hand är det kirurgiska, ortopediska och gynekologiska patienter, men andra specialiteter kan också bli aktuella i mindre utsträckning, säger Anna Pohjanen, chef för Division Länssjukvård 2.

Hjälpen från Karolinska gör det möjligt för Region Norrbotten att fokusera resurserna på de norrbottningar som behöver vård omgående och inte kan resa. För Karolinska sjukhuset var det en självklarhet att ställa upp när Region Norrbotten ställde frågan.

Patienterna kommer att flyga ner till Stockholm, i de flesta fall med vanligt reguljärflyg. Region Norrbotten betalar för flygresan. I samband med operationen kan patienten bo på patienthotell om det är möjligt. De patienter som behöver slutenvård efter sin operation kommer att få det på Karolinska sjukhuset.

– Vi har stor erfarenhet av att skicka patienter till andra regioner eftersom vi inte gör allt själva normalt sett heller. Bokning av resor och eventuella boenden kommer att ske på samma sätt som för de patienter som reser för annan vård.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.