Älvsbyns Nyheter

21 JUN 2022
Skrivet av :

Ännu en intressant näringslivsfrukost

Johanna Sjögren och Martin Bröms Foto: Sterling Nilsson

I fredags hölls den sista näringslivsfrukosten innan sommaruppehållet.
Som vanligt delgavs åhörarna intressant information.
Martin Bröms och Johanna Sjögren från Almi Nord var dagens första talare. De berättade om på vilka sätt Almi stöder företag genom lån, riskkapital och affärsutveckling.
Förra året gjorde Almi Nord 581 affärsutvecklande insatser bland företag i Norrbotten och Västerbotten.
Bland annat gav de lån till företagsstarter, utveckling och innovationer. En viktig del i verksamheten är att vägleda företagen i det viktiga arbetet med hållbarhet.
Ett långsiktigt och strukturerat hållbarhetsarbete ökar bolagets lönsamhet och värde och gör det rustat för framtiden.
Det handlar om hållbarhet ur alla aspekter, miljömässiga, ekonomiska och sociala i olika områden som till exempel arbetsmiljö och affärsteknik.

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och kommunalråd Tomas Egmark fortsatte med att redovisa resultatet av Svenskt Näringslivs enkät där företag har svarat på frågor om näringslivsklimatet i Älvsbyns kommun.
Älvsbyn ligger på tredje plats bland kommunerna i Norrbotten med ett resultat som är väl över godkänt.
De frågor som fått högst poäng är allmänhetens omdöme om företagen och påverkan av brottslighet/trygghet.
Frågor som hamnade i botten är dialog med kommunens beslutsfattare, tillgång till relevant kompetens och upphandling.
Vad gäller allmänhetens omdöme så säger Roger Tuomas att det till stor del beror på att det finns en tradition i Älvsbyn att vara positivt inställd till företagande.
1956 personer är idag sysselsatta i något företag och mer än hälften av dessa arbetar i något av de 860 små företagen.
Om dialogen med kommunens befattningshavare säger Tomas Egmark att han tar allvarligt på att de inte har blivit bättre på det och att de tillsammans med näringslivet ska ta fram en tydlig plan för hur det ska göras.
Angående upphandling säger Roger Tuomas att det är återkommande hos många kommuner att företagen känner ett missnöje med upphandlingsförfaranden.

Mats Mörtzell Foto: Sterling Nilsson

Mats Mörtzell som tog över Elon Ljud & Bild för ett drygt halvår sedan, berättade sedan om butikens historia sedan 1985 när Ola Granberg startade den.
Mats Mörtzell utvecklar verksamheten på några områden, bland annat när det gäller gaming, specialbyggda datorer för till exempel 3d grafik eller bokföring, hemleverans och installation, nätverk till kunder för till exempel restauranger, och företagstelefoni.
När det gäller leverantörer och abonnemang av företagstelefoni påpekar han att det är bra att göra ett medvetet val så att man som företagare inte betalar dyra avgifter när man kunde ha fått
bättre erbjudanden för lägre kostnad.

Robert Janeheim Foto: Sterling Nilsson

Elisabet Nordström, ordförande i Företagarna, berättade att det har börjat komma in partners till näringslivsgalan i oktober men att fler är välkomna att höra av sig och välja något av de fyra partnerskapen.

Tomas Egmark berättade om sina kontakter med Telia angående den bristande mobiltäckningen i Vidselsområdet.
Den här veckan säger de att allt ska fungera igen och att de ska förbättra mastens kapacitet till hösten.

Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, bekräftade näringslivsenkätens resultat att Älvsbyn är en trygg kommun.
Idag finns tre poliser i yttre tjänst, två utredare och en receptionist i Älvsbyn, och även om receptionen är stängd en dag i veckan så är de i tjänst. En av deras metoder för att hålla brottsligheten nere är att sätta fokus på personer med en problematisk historia som flyttar till Älvsbyn.
I dialog med medborgarna tar polisen fram en lägesbild som blir underlag till de medborgarlöften som de ger.
På Knalledagen och i samband med sensommarfesten kommer polisen att finnas på plats för dessa dialoger.

Nästa näringslivsfrukost blir 26 augusti.
Text: Elisabet Nordebo

Källa: Älvsbyns Nyheter

Älvsbyns Nyheter ges ut tillsammans av Älvsbyns kommun, Företagarna i Älvsbyn, Sparbanken Nord och Älvsby Handel.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.