Region Norrbotten m.fl – Information

02 JUN 2022
Skrivet av :

Information om coronaviruset


Nedanstående uppdateras varje vecka.

Här nedan finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från Riksdag, Regering, FHM, Länstyrelse, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun.
…..

2022-05-30

CoV 19 V 21

Region Norrbotten
…..

2022-05-23

CoV 19 V 20

Region Norrbotten
…..

2022-05-16

CoV 19 V 19

Region Norrbotten
…..

2022-05-10

CoV 19 V 18

Region Norrbotten
…..

Minskad möjlighet till vaccination i sommar

Under sommaren kommer vaccinationen mot covid-19 att stängas. Den öppnas igen i augusti så att de norrbottniska barn som hunnit fylla tolv år under sommaren hinner vaccinera sig innan skolstarten.

För Luleå, Piteå, Boden, Gällivare och Kiruna är vaccinationen stängd hela juli och första veckan i augusti. De övriga orterna stänger redan vid nationaldagen. Andra veckan i augusti öppnar de igen.

– Vår bedömning är att de som vill vaccinera sig mot covid-19 hinner göra det under våren. Det gäller även de som får ta dos 4, säger Pia Näsvall, vaccinationssamordnare för Region Norrbotten.

Under perioden som vaccinationsmottagningarna är stängda kommer personalen att ha sommarsemester. En del kommer också att arbeta på andra ställen i vården.

Telefonbokningen kommer att ha öppet som vanligt och dit kan man ringa om ett akut behov av vaccination uppstår.

– Vi har också beredskap för att snabbt kunna vaccinera personer av smittskyddsskäl och eventuella nyanlända som kommer till länet.

Många undrar när fler grupper kommer att få ta en fjärde dos. Folkhälsomyndigheten har inte meddelat när det kan blir aktuellt.

– Som läget ser ut just nu är det mest troliga scenariot att fler erbjuds att ta den fjärde dosen först till hösten.

Den som vill vaccinera sig innan sommaren hittar öppettider på 1177.se.

Region Norrbotten
…..

2022-05-03

CoV 19 V 17

Region Norrbotten
…..

2022-04-26

Nu upphandlar regionerna vårdpersonal tillsammans

Alla regioner i Sverige ska göra en gemensam upphandling av hyrpersonal inom vården. Idag publiceras upphandlingen och intresserade bolag kan lämna anbud. – Vi ser stora fördelar med att det finns gemensamma krav och samma prissättning över hela landet. Region Norrbotten kommer att ansluta sig till avtalet så snart vi kan, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Arbetet med att ta fram gemensamma kriterier för regionernas upphandling av vårdpersonal har pågått sedan februari 2021. Beslutet om att göra en gemensam upphandling fattades av regiondirektörerna i december 2020.

Med samma kriterier och krav på personal som hyrs in och en gemensam prissättning blir förutsättningarna tydliga för alla inblandade.

Arbetet har genomförts av representanter från regionerna och stort fokus har lagts på att ta in synpunkter och inspel från olika håll som till exempel leverantörer, branschorganisation och personalorganisationer.

– Alla regioner har fokus på patienternas och medarbetarnas bästa samtidigt som vårt uppdrag är att förvalta skattepengarna på bästa sätt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Avsikten är att teckna ramavtal med alla leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven. Samtliga regioner kommer också att ansluta till det gemensamma avtalet. Dock vid olika tidpunkter, eftersom deras nuvarande avtal löper ut vid olika tillfällen. För Region Norrbotten kommer det att ske hösten 2023.

Avtalet gäller sjuksköterskor och läkare och kraven som ställs gäller bland annat klinisk erfarenhet, introduktion och karenstid. Den gemensamma prissättningen har utgått från regionernas nuvarande priser och tar hänsyn till tillgång och efterfrågan.

Region Norrbotten
…..

2022-04-25

CoV 19 V 16

Region Norrbotten
…..

2022-04-19

CoV 19 V 15

Region Norrbotten
…..

2022-04-11

CoV 19 V 14

Region Norrbotten
…..

2022-04-04

Andra påfyllnadsdos för 65 plus

Alla som är födda 1957 eller tidigare samt personer med hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende, erbjuds en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det gäller även de som har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.

Ett brev med information och hälsodeklaration kommer att skickas ut till alla 65-79 år. Brevet landar i brevlådan under nästa vecka. För denna påfyllnadsdos vill vi att alla bokar en tid. Det ska ha gått minst fyra månader sedan dos 3 togs.

Dessutom omfattas, efter läkarordination, personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist. För personer med immunbrist kortas tiden från den förra dosen vaccin till tre månader och de kontaktas för vaccination av behandlande mottagning.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen fortsätter i Norrbotten och många med bakomliggande sjukdom som är extra sårbara för covid-19, kan snabbt vaccineras med en påfyllnadsdos, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör samt vaccinationssamordnare.

Alla som har tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon och e-legitimation kan boka tid digitalt. Det är samma tider som erbjuds oavsett om man bokar digitalt eller via telefon. På webbplatsen 1177.se finns en sida för att boka vaccination.

Den som inte har möjlighet att boka tid digitalt kan boka på telefon 010-452 63 03 på svenska, engelska eller finska. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 9–16.

Allmän drop-in för vaccination gäller fortsatt under vaccinationsmottagningarnas öppethållande för de som ännu inte fått dos 1 eller dos 2 från 12 års ålder. Det gäller även för dos 3 från 18 års ålder. Öppettider finns på 1177.se och det går även att boka för den som vill ha en fast tid.

Region Norrbotten
…..

2022-04-04

CoV 19 V 13

Region Norrbotten
…..

2022-03-28

Region Norrbotten tillbaka i normal beredskap

Idag har Region Norrbotten sänkt sin beredskapsnivå till det som kallas normalläge. Det betyder att arbetet med att hantera covid-19 inte längre sköts av den regionala krisledningen.

– Det känns snudd på historiskt att kunna gå ner i beredskapsnivå efter att ha haft höjd beredskap så länge, konstaterar Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Om några dagar, 1 april, upphör covid-19 att vara en allmänfarlig sjukdom. Men covid-19 kommer ändå ha fortsatt påverkan på vården i Norrbotten.

– Covid-19 kommer inte att försvinna som i ett trollslag 1 april. Vi kommer fortsätta att behöva vårda patienter med covid-19 och vi kommer att fortsätta vaccinera norrbottningarna, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

När regiondirektören ser tillbaka på pandemin konstaterar hon att det varit en extrem påfrestning under lång tid.

– Insatserna från våra medarbetare har varit hjältemodiga på många sätt. Vi har klarat mer än vad vi trodde att vi hade kapacitet till, men det har också haft ett pris och nu är många trötta. Nu är det viktigt för oss att ta med oss allt vi lärt oss kring samarbete mellan avdelningar och divisioner, inte minst inför sommaren.

Region Norrbotten
…..

2022-03-28

CoV 19 V 12

Region Norrbotten
…..

2022-03-21

CoV 19 V 11

Region Norrbotten
…..

2022-03-14

CoV 19 V 10

Region Norrbotten
…..

2022-03-11

Drop-in för alla

Nu behöver du inte boka tid för att bli vaccinerad mot covid-19. Oavsett vilken dos man ska ta så går det bra att komma på drop-in på samtliga vaccinationsmottagningar i Norrbotten.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för norrbottningarna att ta sina doser. Det är bra att få det gjort innan sommaren och semestern om man till exempel vill resa någonstans, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Det går fortfarande att boka en vaccinationstid. Då går man före eventuell kö på mottagningen.

– Några enorma köer med folk som kommer på drop-in kommer det nog inte att bli, vi har god kapacitet för att ta emot norrbottningarna.

Införandet av drop-in sammanfaller med den nationella vaccinationsveckan som inleds på måndag. Då kommer vaccination mot covid-19 uppmärksammas lite extra så att så många som möjligt har den information och kunskap som behövs för att göra ett genomtänkt val om sin vaccination.

– Vårt råd till dig som är ovaccinerad förblir att ta emot erbjudandet om vaccination för att skydda dig själv och andra.

På 1177.se finns öppettider till alla vaccinationsmottagningar. Flera vaccinationsmottagningar har extra öppet under kvällstid och helger just nu.

Vilka kan få vaccin?

Alla som är 12 år eller äldre rekommenderas vaccin med två doser mot covid-19. Är du 18 år eller äldre rekommenderas en påfyllnadsdos efter de två första doserna. Du som är född 1942 eller tidigare kan få en andra påfyllnadsdos för fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom.

Region Norrbotten
…..

2022-03-07

CoV 19 V 09

Region Norrbotten
…..

2022-03-04

Norrbottningar nöjda med ambulanssjukvården

Hela 96 procent av alla som varit i kontakt med Region Norrbottens ambulansverksamhet är nöjda. Nästan lika många har förtroende för ambulanssjukvården och tycker att det är tydligt när en ska ringa efter ambulans. Det visar en undersökning som nyligen genomförts.

– Många av de tillfrågade har uttryckt att de som jobbar på ambulansen kan sitt jobb, är förtroendeingivande och att de har egna positiva erfarenheter av att vara i kontakt med ambulanssjukvården, säger Kristina Nilsson, verksamhetschef för vägburen ambulanssjukvård.

Ambulanssjukvården är i dag en förlängning av sjukhusens akutmottagningar. På plats hos patienten görs en så kallad triagering där ambulanspersonalen bedömer vilken typ av vård den enskilde är i behov av. Bedömning görs även om patienten behöver omedelbar vård eller om det är lämpligare att boka tid till exempelvis hälsocentral. Den som är i akut behov av vård tas med till sjukhusets akutmottagning.
– Den vård vi kan ge i ambulansen är av hög kvalité och vi utvecklas hela tiden. Det är därför fint att ta del av den här undersökningen som visar att vi har norrbottningarnas förtroende, säger Kristina Nilsson.

400 norrbottningar i åldern 18-70 år har fått tycka till om ambulanssjukvården i Norrbotten. Intervjuerna har utförts under januari 2022.

Testa dig själv – vad stämmer om ambulanssjukvården?

Provtagning och kontroller kan ske även i hemmet eller i ambulansen.

Stämmer! Exempel på sådan provtagning är blodsockervärde eller blodprov som sedan analyseras på sjukhuset.

Om jag får en ambulans utskickat till mig, så får jag alltid åka med till sjukhuset.

Stämmer inte! Ambulanspersonalen gör en bedömning om du behöver vård på akutmottagning. I vissa fall kan du få vård direkt på plats eller i annat fall kan det bli bättre med ett planerat besök på hälsocentralen.

Jag har själv rätt att bestämma om jag ska få en ambulans till mig eller till en närstående.

Stämmer inte! Det avgör SOS Alarm.

Region Norrbotten
…..

2022-03-03

Fortsatt förtroende för regionens pandemihantering

Norrbottningarnas förtroende för Region Norrbottens sätt att hantera coronapandemin ligger fortfarande klart över riksgenomsnittet men har minskat något sedan 2020. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021. ”Det är glädjande att vårdens insatser uppskattas av medborgarna”, säger Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande.

Tre av fyra norrbottningar, 75 procent, tycker att hälso- och sjukvården har hanterat coronapandemin på ett bra sätt. Det kan jämföras med snittet i hela landet, där de som ger ett positivt svar uppgår till 69 procent.
– Det är ett gott betyg till våra medarbetare som arbetat hårt under en oerhört svår tid, säger regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson.
Under pandemin kan tilliten till och förtroendet för vården exempelvis ligga bakom den höga vaccinationsgraden i länet.

Andelen norrbottningar som ställer sig positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik har ökat med tre procentenheter mellan åren 2020 och 2021, från 43 till 46 procent.
– Vi har flera satsningar på detta område. Via Digitalen går det att söka vård och få råd var man än befinner sig, en möjlighet många utnyttjar. Samtidigt ökar andelen digitala besök i vården. Allt fler får upp ögonen för hur enkelt och tidsbesparande det är att använda sig av distansöverbryggande teknik, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Överlag är förtroendet för hälso- och sjukvården lägre i Norrbotten jämfört med riksgenomsnittet, vilket visar sig i ett antal frågor. Till exempel har 63 procent av de tillfrågade norrbottningarna förtroende för hälsocentraler i sitt län, att jämföra med 67 procent i riket i stort.

Över tid har dock uppfattningen om den norrbottniska vården förbättrats sett till åren 2017-2021. Det gäller bland annat tillgången till hälso- och sjukvård, huruvida väntetider till hälsocentral respektive sjukhus är rimliga samt vilket förtroende man har för 1177 via telefon, webb och e-tjänster.
– Det visar att vi är på rätt väg. Allt vi gör i hälso- och sjukvården, med såväl breda som riktade insatser, syftar till att förbättra för länets invånare, säger Kenneth Backgård.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

Om undersökningen

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig attitydundersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.
 • I Norrbotten svarade 2 000 personer över 18 år på enkäten under 2021. Totalt i hela landet samlades 48 068 svar in.
 • Hälso- och sjukvårdsbarometern används av regionerna för att planera, styra och förbättra hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten
…..

2022-03-01

IVO kräver fler vårdplatser på Sunderby sjukhus

Vårdplatssituationen på Sunderby sjukhus måste bli bättre så att 90 procent av de patienter som söker akut vård och är i behov av inneliggande sjukhusvård ska skrivas in på vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i ett föreläggande riktat mot Region Norrbotten.

Problemet med att patienter blir kvar för länge på akuten ska lösas senast 31 maj i år, annars riskerar Region Norrbotten att få betala 10 miljoner kronor i vite.

– Vi instämmer helt och hållet i IVO:s bedömning kring att patienterna behöver komma till vårdavdelning snabbare efter inläggningsbeslut. Att bli kvar i timmar på akutmottagningen skapar patientsäkerhetsrisker, säger Moa Bjerner, regionchefläkare inom Region Norrbotten.

På ett sjukhus kommer patienterna in via akutmottagningen. De patienter som behöver fortsatt sjukhusvård skrivs in på en avdelning där deras medicinska behov kan tillgodoses. Akutmottagningen är därför beroende av att det finns lediga vårdplatser på sjukhusets avdelningar för att patienter inte ska få långa vårdtider på akuten.

– Alla verksamheter i vårdkedjan måste hjälpas åt, för akutmottagningen kan inte lösa problemet själva. Akuten har öppet dygnet runt och kan aldrig säga ”tyvärr, det är fullt och du får inte komma in”.

Att lösa vårdplatsfrågan är av högsta prioritet för Region Norrbotten.

– Vi gör allt vi kan för att skapa fler vårdplatser. Vi arbetar med både bemanning och arbetssätt. Det är en extremt ansträngd situation, konstaterar Moa Bjerner.

Så lyder Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, förelägger med stöd av 7 kap. 24 $ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, Region Norrbotten (Regionen) vid vite av 10 000 000 kr att senast den 31 maj 2022 säkerställa följande vid Sunderby sjukhus.

1. Tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs inom den somatiska slutenvården för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård. Antalet ska utgå från behov men inte understiga 180 vårdplatser.

2. 90 procent av patienter med ett beslut om inläggning ska senast inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen ha fått en vårdplats på en vårdavdelning där patientens medicinska behov kan tillgodoses.

Region Norrbotten
…..

2022-02-28

CoV 19 V 08

Region Norrbotten
…..

2022-02-21

CoV 19 V 07

Region Norrbotten
…..

2022-02-15

CoV 19 V 06

Region Norrbotten
…..

2022-02-14

Andra påfyllnadsdos för de äldsta

Alla som är 80 år eller äldre samt personer med hemtjänst eller boende på särskilt boende erbjuds en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan dos 3 togs.

Ett brev med information och hälsodeklaration kommer att skickas ut till alla i målgruppen. Brevet landar i brevlådan under nästa vecka. Det går att boka sin tid redan nu.

– Folkhälsomyndigheten har precis gått ut med nyheten om dos 4 och vi står redo att ta emot alla i målgruppen, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Alla som har tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon och e-legitimation kan boka tid digitalt. Det är samma tider som erbjuds oavsett om man bokar digitalt eller via telefon. På webbplatsen 1177.se finns en sida för att boka vaccination.

Den som inte har möjlighet att boka tid digitalt kan boka på telefon 010-452 63 03 på svenska, engelska eller finska. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 9–16.

Region Norrbotten
…..

2022-02-14

Region Norrbottens rapportering om antal nya fall av covid-19 i länet har upphört.

Anledningen är att provtagningen för allmänheten har upphört efter att Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen för allmänheten att testa sig vid symtom.

Den redovisning som skett över hur många sjukhusinlagda patienter som har covid-19 har också upphört.

En ökande andel av de inlagda patienterna vårdas för annan orsak samtidigt som de också har covid-19, vilket gör att statistiken minskar i relevans och träffsäkerhet.

Region Norrbotten har inte heller möjlighet att på begäran redovisa antal inlagda patienter på ett korrekt sätt. Veckovisa rapporter publiceras som tidigare.

…..

2022-02-10

Stor hälsoenkät: Hur mår norrbottningarna efter pandemin?

Idag skickas de första enkäterna inom Hälsa på lika villkor ut.

Hur har hälsan i Norrbotten utvecklats över tid? Det vill Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten ta reda på och bjuder därför in 22500 invånare att delta i den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”.

Enkäten innehåller frågor om olika faktorer som påverkar hälsan. Det är framför allt frågor om upplevd fysisk och psykisk hälsa men också levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang. Några frågor som berör pandemin finns också med.

– Hälsan i Sverige är överlag god, men hälsan i befolkningen skiljer sig till exempel mellan män och kvinnor och var man bor i landet. Till exempel har vi norrbottningar kortare förväntad medellivslängd jämfört med övriga regioner, säger Marianne Öhman, analytiker på Region Norrbotten.

Norrbottningar har hälsoutmaningar när det gäller exempelvis sjukdomar som till stor del beror på våra levnadsvanor, men också en ökande psykisk ohälsa.

Enkäten skickas genom slumpmässigt urval till personer från 16 år och uppåt. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Norrbotten deltar vart fjärde år med ett utökat antal enkäter. I resultaten kan man följa folkhälsan på kommunnivå och även se hur hälsan skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper till exempel utifrån ålder och kön.

– Varje svar är viktigt eftersom resultaten används för både våra och kommunernas beslut om förebyggande insatser och åtgärder för att förbättra folkhälsan. Det är extra viktigt nu när covid-19 har påverkat vår hälsa, inte bara som direkt sjukdom utan även genom den sociala distansen, ändrade levnadsvanor, distansundervisning, arbetslöshet med mera. En ojämlik hälsa påverkar inte bara individen utan även samhällets utveckling, säger Marianne Öhman.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar kring undersökningen Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Region Norrbotten
…..
2022-02-07

CoV 19 V 05

Region Norrbotten
…..
2022-01-31

I Sverige konstaterades att nästan 3 % av befolkningen smittade i förra veckan.
Hög incidens i Norrbotten och dom flesta kommunerna rapporterar > 1 % av befolkningen smittade under v 4.
I Älvsbyn är det 1,97% denna vecka och var 0,90% förra veckan (Incidens per 1000 inv)

CoV 19 V 04

Region Norrbotten
…..

2022-01-28

Hög frånvaro i skolan och covid-19 på Säbo.

Läs här!

Älvsbyns kommun
…..

2022-01-27

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjöd in till en gemensam pressträff om covid-19 på torsdagen.

Se den här via Länk

Källa: Folkhälsomyndighetens YuoTube kanal
…..

2022-01-26

Socialminister Lena Hallengren en digital pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.

Länk här

Regeringen
…..

2022-01-26

Egenprovtagning för covid-19 blir enklare i Norrbotten

Så här ser lådan där man hämtar och lämnar testkitet ut.

Region Norrbotten börjar införa ett nytt system för egenprovtagning för covid-19. Testkit hämtas och lämnas via en provlåda utanför hälsocentralen. Provet är märkt med en QR-kod som man själv registrerar på 1177.se. Först ut är Arjeplog, Arvidsjaur och Övertorneå.

Region Norrbotten erbjuder idag egenprovtagning via provtagningsplatser, via ombud på apotek eller via hemleverans. Inom kort upphör det avtal som Folkhälsomyndigheten har med de externa samarbetspartner som regionerna använt för egenprovtagningen. Därför startar nu provtagning med egenregistrering.

Med start 26 januari kommer provlådor att finnas på plats utanför hälsocentralerna i Arjeplog, Arvidsjaur och Övertorneå.

Provlådor kommer så småningom dyka upp vid hälsocentraler på andra orter. På 1177.se finns alla provtagningsmöjligheter och provtagningsplatser för samtliga kommuner i länet listade.

– Det är en stor fördel att patienten själv sköter hämtning och lämning av testkit. På så sätt kan de som arbetar på hälsocentralen lägga sin tid på att ta hand om andra sjuka patienter, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära.

Patienten eller någon annan hämtar och lämnar testkitet i provlådan. De kommer att vara utställda på dagtid helgfria vardagar. När provlådorna finns på plats och när du senast kan lämna in prov anges för varje plats.

Varje prov är märkt med en QR-kod som man själv registrerar på 1177.se, så kallad egenregistrerad provtagning. Man behöver e-legitimation och kan bara registrera prov man tagit på sig själv. Den som är mellan 13 och 17 år behöver ett utökat Bank-id eller Freja e-id plus. För barn mellan 6 och 12 år registrerar vårdnadshavaren provet i så kallat ombudsläge.

Det är även genom att logga in på 1177.se du hittar ditt provsvar. Provet analyseras på samma laboratorium som regionen använder för dagens egenprovtagning.

För den som saknar en e-legitimation eller har svårt att provta själv, sker provtagningen genom att först ta kontakt med den egna hälsocentralen.

Innan du hämtar ett testkit, tänk på att:

 • Du kan bara hämta testkit till den som ska provtas. Blir testkitet liggande för länge kan det bli gammalt.
 • Om möjligt hämtas och lämnas testkitet av en symtomfri person. Om det inte är möjligt är det viktigt att du tar dig till lådan på ett smittsäkert sätt. Var noggrann med handhygien och använd gärna munskydd för att minska risken att smitta andra.
 • Testkitet måste registreras med QR-koden på instruktionen av den som tar provet för att provsvar ska fås.
 • Ta gärna med dig handsprit och sprita händerna innan du tar ditt testkit.

Region Norrbotten
…..

2022-01-24

CoV 19 V 03

Region Norrbotten
…..

2022-01-20

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjöd in till en gemensam pressträff om covid-19 på torsdagen.

Se den här via Länk

Källa: Folkhälsomyndighetens YuoTube kanal
…..

2022-01-20

Regeringen presenterar modell för elpriskonpesation.

Länk här

Regeringen
…..

2022-01-18

Pressträff Region Norrbotten Länk

Region Norrbotten
…..

2022-01-17

Regeringen presenterar coronarelaterade stödåtgärder.

Länk här

Regeringen
…..

2022-01-17

Region Norrbotten höjer pandemiberedskap

Nu höjer Region Norrbotten sin beredskap ytterligare ett steg. Det betyder att resurser, personal och patienter kan omfördelas inom länet om det behövs.

– Vi går upp i det som kallas förstärkningsläge på grund av den höga smittspridningen och den stora belastningen på vården, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Dagens beslut innebär att Region Norrbotten befinner sig på det näst högsta beredskapssteget. Imorgon kommer Region Norrbotten att hålla en presskonferens om det allvarliga läget.

Vårdens beredskapslägen

1. Stabsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

2. Förstärkningsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. Omfördelning av resurser kan ske.

3. Katastrofläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Olika beredskapslägen kan förekomma mellan sjukhusen och på regional nivå. Just nu befinner sig hela Region Norrbotten i förstärkningsläge.

Region Norrbotten
…..

2022-01-17

CoV 19 V 02

Region Norrbotten
…..

2022-01-13

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pressträff.

Länk

Folkhälsomyndigheten
…..

2022-01-12

Region Norrbotten: ”Problem när folk testar sig var tredje dag”

En del norrbottningar väljer att provta sig för covid-19 med bara några dagars intervall. Det har framkommit i Region Norrbottens smittspårning. – Det är onödigt och kräver mycket resurser i ett redan ansträngt läge, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära.

Just nu är tiden för att få provsvar 2-4 dagar. Det innebär att en del som testar sig knappt hunnit få sitt provsvar innan de bokar nästa tid.

– Det är bra att folk vill testa sig, men ha lite is i magen. Om du testar dig för att du är snuvig på måndag och sedan får ett nytt symtom på onsdag ska du inte testa dig en gång till, det är samma virus som du känner av, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

När du har testat dig för covid-19 ska du vänta du invänta svaret på den undersökningen och i normalfallet vänta med att ta nytt test tills du hunnit bli symtomfri och sedan fått symtom igen.

Under den senaste tiden har trycket på provtagningsstationerna i Norrbotten varit mycket högt. Vissa orter är fullbokade och har till och med tvingats avboka patienter på grund av sjukfrånvaro hos testpersonalen. En del norrbottningar som inte får tid för testning samma dag ringer sin hälsocentral för att få hjälp.

– Hälsocentralen kan inte ordna en provtagningstid åt dig. Undersök istället om det finns någon annan provtagningsstation i en närliggande kommun som du kan åka till, om du kan beställa hemleverans av provtagningskit eller om ett friskt ombud kan hämta ett test åt dig på apoteket, säger Ulf Bergman.

Provtagning – gör så här

Det viktigaste är att du följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner samt att du väljer att vaccinera dig mot covid-19.

Om du trots detta ändå får förkylningssymtom ska du isolera dig och boka tid för provtagning.

 • Du bokar tid på egenprovtagning covid-19 via 1177.
 • Provtagning via hälsocentral rekommenderas enbart till de som inte kan testas med egenprovtagning, till exempel små barn och personer utan bankId.
 • Upprepa inte provtagningen tätt
 • Provtagning med negativt svar kan inte användas för att du ska kunna friskförklara dig själv – provsvaret kan vara positivt under många veckor efter utläkt infektion och är ett dåligt mått på om du tillfrisknat  eller inte

Region Norrbotten
…..

2022-01-10

CoV 19 V 01

Region Norrbotten
…..

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.