Samarbete ska lyfta handeln i Piteå och Älvsbyn

”Vi behöver få människor att hitta tillbaka till den fysiska handeln igen.”

— En levande handel är en förutsättning för att skapa platser där människor vill leva och bo, säger Annika Sandberg och Sebastian Wredenberg, Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord fortsätter att stötta initiativ som lyfter den viktiga handeln. Genom en långsiktig satsning och samarbete med bland andra Företagarna vill banken bidra till att återskapa en attraktiv och levande handel i Piteå och Älvsbyn.

— Det är viktigt med en blomstrande handel för att skapa en plats där människor vill leva och bo. Därför vill vi göra det vi kan för att bidra till en fortsatt utveckling av handeln, säger Annika Sandberg, kontorschef Sparbanken Nord Piteå.

Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen inom många olika områden, så även inom handeln. Med en fortsatt stark e-handel är utmaningen att få kunderna att också hitta tillbaka till butikerna.

— Den lokala handeln betyder mer än tillhandahållandet av en vara till en kund. Det är en mötesplats, en upplevelse och en relation, säger Sebastian Wredenberg, kontorschef i Älvsbyn.

”En levande handel är själva navet i en stad och Piteå har länge haft en tradition av att vara en handelsstad. Vi vill förstås bidra till att det kan bevaras.”

Han får medhåll av sin kollega Annika Sandberg som betonar vikten av att det händer saker i stadskärnan. Att ha starka sammanslutningar och många företag som väljer att ansluta sig till lokala samarbeten kan vara en del av lösningen.

— Banken stöttar arbetet med att utveckla konceptet Piteå Presentkort, och att fler företag nu anslutit känns riktigt positivt, säger Annika. Här har Företagarna gjort ett riktigt bra jobb.

”Älvsbyn har ett flertal riktigt fina företag inom handeln som är oerhört viktiga för byn. Vi vill göra det vi kan för att dessa ska leva vidare.

Fler exempel på samarbeten för att öka handeln i Piteå och Älvsbyn:

  • Företagarna i Piteå vill skapa en stad som andas framtid och gemenskap. Genom att anordna olika aktiviteter, utsmyckning och andra kreativa händelser vill man få en stad där både boende och besökare vill mötas och återkomma till. Sparbanken Nord stöttar med 100 000 kr.
  • Företagarna i Älvsbyn vill i samarbete med bland annat Älvsby handel sprida kunskap och öka köptroheten genom att presentera och lyfta lokala företag i reportage och genom storytelling. Här går banken in och stöttar med 110 000 kr.

Handeln är förutom att skapa en levande stadskärna också viktig för sysselsättningen. Arbeten inom handeln är ofta en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och kan betyda extra inkomster vid sidan av studier.

— Det är viktigt att det skapas arbetstillfällen för våra unga som gör att de kan välja att stanna kvar här, särskilt nu när mycket kommer att hända i Norrbotten, avslutar Sebastian Wredenberg.

Källa: Pressmeddelande Sparbanken Nord

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.