LTU Business, Norra Nyfors och 60 åring

Sofia Gullholm Foto: Sterling Nilsson

På fredagen den 29 apil hölls apils näringslivsfrukost.
Ur innehållet så berättade Sofia Gullholm om LTU Business möjligheter att hjälpa företag.

Markarbeten på Norra Nyfors (Lushällan) – Arkivbild – Foto: Sterling Nilsson

Annelie Vinsa från Älvsbyns Fastigheter berättade om Norra Nyfors industritomter på området Norra Nyfors (Lushällan), som nu börjar få tomtägare och utvecklas.

Anneli Olofsson och Elisabeth Nordström Foto: Sterling Nilsson

I Lyftet så berättade Elisabeth Nordström och Anneli Olofsson från Älvsby Tryck & Design AB om ett 60 årigt företag i Älvsbyn.

Ur Älvsby Nyheter 

Ännu en intressant näringslivsfrukost
Fredagens näringlivsfrukost bjöd som vanligt
på ett intressant program där åhörarna fick
information om saker som på olika sätt berör
företagsklimatet i Älvbyns kommun.
Först ut var Sofia Gullholm från LTU Business.
Det är ett affärsutvecklingsföretag som ägs av
Luleå Tekniska Universitet och som på olka sätt
verkar för ett samspel mellan akademi, näringsliv
och offentlig sektor för att stärka och utveckla företagandet i norr. Deras tjänster kan bland annat
vara att hjälpa till att analysera om en idé har utvecklingspotential eller att ta fram stategier för en
hållbar utveckling av företaget.
LTU Business söker efter företag som vill vara
med i något av deras utvecklingsprojekt. Mer info
finns på ltubusiness.se.
Den som är intresserad kan kontakta samhällsbyggnadschef Roger Tuomas, som tidigare har
jobbat där och kan hänvisa rätt.
Ännu en intressant näringslivsfrukost
Norra Nyfors industriområde
Annelie Vinsa, vd för Älvsbyns Fastigheter, berättade sedan om Norra Nyfors industriområde.
2016 påbörjades planeringen av området med
syfte att erbjuda industritomter till befintliga och
nya företag.
2018 såldes tre tomter till Bröderna Öhman. I
år har två tomter sålts, till JA Fastigheter respektive Vikmans maskinservice. En tomt är tingad av
All Mecanservice. Anneli Johansson, vd, berättade
kort om varför de har valt att boka en tomt och
flytta verksamheten:
– Vi hyr en idag en gammal industrilokal och
inser att om vi ska kunna anställa mer personal
måste vi ha fräscha och hållbara lokaler. Därför
väljer vi att bygga nytt.
Annelie Vinsa berättade också att Älvbyns Fastigheter numer har stora garage med stora portar
att hyra ut och att de som har behov av det kan
höra av sig.
Lyftet
Älvsby Tryck & Design AB var dagens företag
under rubriken Lyftet. Ägarna Elisabeth Öhman
Nordström och Anneli Olofsson berättade om företagets 60-åriga historia. 1962 köpte Lars Johansson och Herman Wåhlström, Annelis morfar, ett
litet tryckeri i Älvbyn och de första åren fick de
kämpa för att skapa ett kundunderlag. 1971 tog
de in två kompanjoner där den ena var Elisabeths
pappa, Gunnar Nordström och produktionen inriktades alltmer på tryck av kartor.
1981 köpte de Älvsbybygdens annonsblad som
då redan hade funnits i 16 år.
Elisabeth Öhman Nordström och Anneli Olofsson började tidigt jobba i tryckeriet och 2001 tog
de över företaget tillsammans med Inger Adolfsson, som nu har gått i pension. Tillsammans har
Elisabeth och Anneli 65 års erfarenhet tryckbranschen. De senaste åren har en stor teknisk förändring skett och idag består maskinparken av en
digital tryckpress och en printer som kan göra afficher, banderoller, rollups med mera.
Övrigt
Näringslivsgalan blir den 22 oktober. Arrangörerna söker partner till de fyra nivåerna av parnerskap. Nytt för i år är att alla kan skicka in förslag på
nomineringar till de olika priskategorierna, skicka
in dina förslag senast 16 maj. Mer information om
partnerskap och nomineringar finns på naringslivsgala.se.
Josefin Bergman som driver företaget Hundtid
och erbjuder det mesta som har med hundar att
göra, berättade om sin nya hundhall som nyss har
invigts i Korsträsk. Den kan hundägare hyra för att
träna sin hund, ensam eller i grupp.
Ingvar Grahn som har arbetat i olika roller i
byggbranschen i ett långt arbetsliv har som pensionär startat företaget AB Kvarnberget där han
ger stöd åt byggbranchen. Han har licens för att
vara kontrollansvarig vid byggen.
Sally Wallström är ny företagsrådgivare på
Sparbanken Nord i Älvsbyn och välkomnar alla
företagare att ta kontakt i ekonomiska ärenden.
Nästa nyhetsbrev för näringslivet kommer i
mitten av maj. På alvsbyn.se/naringsliv kan man
anmäla sig till nyhetsbrevet.
Den 12 maj blir det drop-in för näringslivet
klockan 11.00-13.00 på Polar Hotel.
Nästa näringslivsfrukost blir 20 maj.

Text: Elisabet Nordebo

Älvsbyns Nyheter
I Älvsbyns Nyheter finns reportage och artiklar om allt möjligt i kommunen sett ur en positiv synvinkel. Vi vill helt enkelt peka på allt som är bra i Älvsbyn.

Älvsbyns Nyheter att finnas i Annonsbladet cirka varannan vecka. Älvsbyns Nyheter är ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, Älvsby Handel, Företagarna och Sparbanken Nord.

Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl  elisa.nordebo@gmail.com

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.