Älvsbyn har näst högst andel bidragsförsörjda i länet

Andelen invånare som försörjs av sociala ersättningar och bidrag är högre i Älvsbyn än i andra kommuner i länet, visar ny statistik från SCB. Men antalet har minskat sedan 2014.
Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året ökade med 1 procent i Älvsbyn under 2021. Det totala antalet var 668 personer, vilket motsvarar 15,8 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

I riket minskade antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag förra året efter att ha gått upp under pandemiåret 2020. Över tid sjunkar också antalet. Sedan 2014 har det minskat med 7 procent.

— Även i Älvsbyn ser vi en sådan utveckling. Sedan 2014 har antalet minskat med 18 procent. Jämfört med andra kommuner är det här ändå en förhållande liten minskning, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

Graf: Tidsserie

De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Älvsbyn är sjuk- och aktivitetsersättning den största ersättningsformen. Av alla helårspersoner i kommunen ersattes 6 procent genom sjuk- och aktivitetsersättningen.

– Det är en högre andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag i Älvsbyn än i landet som helhet. Framför allt är det fler personer som försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning, säger Johanna Frodell på SCB.

Mottagare per ersättningsform i Älvsbyns kommun
Ersättningsform Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder Rikssnitt
Sjukpenning 118 2,8 % 2,5 %
Sjuk- och aktivitetsersättning 265 6,3 % 3,7 %
Ersättning vid arbetslöshet 63 1,5 % 1,7 %
Arbetsmarknadsåtgärder 176 4,2 % 3,6 %
Ekonomiskt bistånd 40 0,9 % 1,6 %
Etableringsersättning 7 0,2 % 0,2 %

Bland kommunerna i Norrbottens län är det största andel försörjda av sociala ersättningar och bidrag i Haparanda (20 procent) och lägst i Kiruna (8 procent).

Generellt är andelen som försörjs av sociala ersättningar och bidrag lägst i pendlingskommuner nära en storstad och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort.

Kommun för kommun i Norrbottens län – från högst till lägst
Kommun Antal helårspersoner Andel av befolkning i arbetsför ålder
Haparanda 902 19,6 %
Älvsbyn 668 15,8 %
Överkalix 239 15,2 %
Övertorneå 294 15,1 %
Arvidsjaur 478 14,9 %
Kalix 1 185 14,6 %
Boden 2 138 14,0 %
Piteå 3 149 13,7 %
Pajala 335 12,4 %
Luleå 5 206 11,4 %
Jokkmokk 280 11,1 %
Arjeplog 155 11,1 %
Gällivare 974 10,2 %
Kiruna 1 070 8,3 %
Karta: Kommun för kommun i Sverige

Metod

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Källa: SCB

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.