Hur ska man bryta ofrivillig ensamhet bland äldre

SPF ordnade ännu ett Informationsmöte om hur äldreomsorgen kan fungera i Älvsbyns kommun.

Nästan 40 medlemmar kom till lokalen Pärlan på Forum för att lyssna till detta andra möte i frågan.

Kommunen ställde upp med flera informatörer, Monika Sjölund, Åsa Åberg, Louise Grönlund och Susanne Hedenljung. De berättade med hjälp av powerpoint-presentationer om de insatser som kommunen gör för att underlätta livet för de gamla. Vikten av att ”leva hela livet” framhölls.
Mål och syfte formuleras. Utredningsarbete, hemtjänst, dagverksamheter, hälso-och sjukvårdsinsatser och utvärderingar, allt för att förbättra verksamheterna. Kommunen har nyckelfri hemtjänst och  trygghetslarm och arbetar för mer övervakning med trygghetskamera. Arbetet framstod som väl genomarbetat och individinriktat. Det påmindes om att det finns ett trevligt och tillgängligt ”solrum” i Fluxenhusets källare.  Nya krafter kan nu också tas efter covidisoleringen med tex ”Öppen träffpunkt”. Ett Allaktivitetshus skulle vara eftertraktat. Framtida samarbete med frivilligorganisationer önskas.

Publikens frågor och kommentarer från verkligheten visade dock att det finns många områden, som måste förbättras.  Personalens empati, medkänsla, flexibilitet är viktiga grundläggande egenskaper och kan inte enbart vara föremål för utbildningsinsatser.

Roligt var det att få hälsa fyra nya medlemmar välkomna till gemenskapen. Roligt var det också att ännu en gång få samlas, samtala och skratta ihop. Gott fika serverades avslutningsvis. På fredag fortsätter de uppskattade, månatliga seniorluncherna.

Text och Foto: Martin Dahlin/ SPF Älvsbyn

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.