Anna Toresdotter tilldelas stipendium

Konstnären Anna Toresdotter får Anna Borgeryds minnesfonds stipendium för sin konst som skildrar vikten av att skydda vår natur. Hennes konst kommer bland annat att visas i Luleå under året.

Elisabet Singh och Anna Toresdotter Foto: Polarbröd

Anna Borgeryd var Polarbröds tidigare huvudägare och chefsstrateg. Hon var på många sätt den visionära inspirationskällan och drivkraften bakom företagets arbete mot en uthållig försörjning. Efter Annas bortgång i februari 2019 startade Polarbröd stiftelsen ”Anna Borgeryds minnesfond” i syfte att främja forskning och projekt för uthållig försörjning. Stiftelsen satsar på konkreta projekt i mindre skala. Entreprenörskap, folkbildning och kultur låg Anna varmt om hjärtat vilket ska speglas i stiftelsens arbete. Bland annat delar stiftelsen ut stipendier varav det senaste nu har tilldelats Anna Toresdotter.

Anna Toresdotter är en konstnär med stort miljöengagemang. Anna för ut miljömedvetenhet till skolor och allmänhet via sin konst och sin poesi. Hon inledde sitt konstnärskap under 80-talet och har arbetat på uppdrag av bland annat kommuner, landsting och Statens Konstråd.

– Jag känner mig rörd och hedrad. Stipendiet möjliggör att jag kan ta mitt kommande projekt längre, säger Anna Toresdotter.

Anna Toresdotters kommande utställning kommer bland annat att visas i Luleå. Den handlar om det hemlighetsfulla och livsviktiga livet i mullen som binder koldioxid, ger oss föda och därmed bär upp en stor del av våra liv. Till utställningen knyts projekt med gymnasieelever som skriver poesi inspirerade av ämnet.

Motivering
Med inspiration och lust sprider Anna Toresdotter värdefulla kunskaper för mänsklighetens långsiktiga fortlevnad på jorden. Genom konst och poesi skildrar hon vikten av att skydda vår natur. I sin kommande utställning belyser hon värdet av att värna artrikedomen i våra jordar med alla mikroorganismer som bidrar till den mull som i grunden bär upp våra liv – och i förlängningen våra samhällen och ekonomier.

Källa: Polarbröd

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.