Älvsbyhus

Sveriges största småhustillverkare 22 år i följd
2021 har i allmänhet varit ett gott år för byggbranschen men i synnerhet för Älvsbyhus. När byggfaktas statistik för 2021 presenterades under slutet av förra veckan visade siffrorna inte bara att Älvsbyhus är största småhustillverkaren för 22:a året i rad, utan också att man ytterligare ökat avståndet till övriga branschen.

Som enskilt bolag är Älvsbyhus större än stora småhuskoncerner som OBOS och Svensk bostadsproduktion även om de lägger ihop sina olika varumärken.

– Det har varit en stark utveckling på marknaden. Det som gläder mig mest är att vi har ökat marknadsandelarna till nivåer som det var länge sedan vi nådde upp till. 12,8% marknadsandel på hela landet är en fantastisk siffra i småhusbranschen, säger Älvsbyhus försäljningschef Olov Granström.

Statistiken visar också andra milstolpar för företaget, i Norrbotten var exempelvis vartannat hus som byggdes under 2021, ett Älvsbyhus. I starka tillväxtområden som Umeå, Skellefteå och Norrtälje är vart tredje hus ett Älvsbyhus. Men, företaget är dessutom för första gången största småhusleverantör i både Kalmar län och Östergötlands län där de historiskt sett haft stor konkurrens av de småländska småhustillverkarna.

Kent Johansson vd Älvsbyhus Foto:Sterling Nilsson

– Den ökade efterfrågan kommer att innebära en kraftigt ökad produktion i alla våra produktionsanläggningar. Trots alla pandemirelaterade störningar i sjukfrånvaro och leveranser så byggde vi fler hus 2021 än 2020 och vad gäller 2022 så siktar vi på 800 hus, säger Kent Johansson vd Älvsbyhus.

Produktionsvolym och kvalitet kommer att stå i fokus under 2022. Det viktiga arbetet att bibehålla det fina NKI (Nöjd-Kund-Index) som företaget haft sedan ett antal år tillbaka ser Kent Johansson som det allra viktigaste:

Älvsbyhus Foto: Sterling Nilsson

– Vi har varit störst i Sverige nu i 22 år i följd, vilket känns fantastiskt roligt! Vår vision är att ha branschen nöjdaste kunder och det ska vi göra vårt bästa för att leva upp till. För oss hade det varit absolut roligast om vi kunde fira både störst i Sverige och landets nöjdaste kunder, avslutar Kent Johansson.

Källa: Pressmeddelande Älvsbyhus

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.