Aktuellt Covid-19 läge

20 JAN 2022
Skrivet av :

Nu länkar vi till Region Norrbottens sida med

Information om coronaviruset


Regionen är nu i förstärkningsläge.


Nedanstående del av sidan uppdateras normalt under varje vecka.

Här finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från Riksdag, Regering, FHM, Länstyrelse, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun.
…..

2022-01-20

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjöd in till en gemensam pressträff om covid-19 på torsdagen.

Se den här via Länk

Källa: Folkhälsomyndighetens YuoTube kanal

…..

2022-01-20

Regeringen presenterar modell för elpriskonpesation.

Länk här

Regeringen
…..

2022-01-18

Pressträff Region Norrbotten Länk

Region Norrbotten
…..

2022-01-17

Regeringen presenterar coronarelaterade stödåtgärder.

Länk här

Regeringen
…..

2022-01-17

Region Norrbotten höjer pandemiberedskap

Nu höjer Region Norrbotten sin beredskap ytterligare ett steg. Det betyder att resurser, personal och patienter kan omfördelas inom länet om det behövs.

– Vi går upp i det som kallas förstärkningsläge på grund av den höga smittspridningen och den stora belastningen på vården, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Dagens beslut innebär att Region Norrbotten befinner sig på det näst högsta beredskapssteget. Imorgon kommer Region Norrbotten att hålla en presskonferens om det allvarliga läget.

Vårdens beredskapslägen

1. Stabsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

2. Förstärkningsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. Omfördelning av resurser kan ske.

3. Katastrofläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Olika beredskapslägen kan förekomma mellan sjukhusen och på regional nivå. Just nu befinner sig hela Region Norrbotten i förstärkningsläge.

Region Norrbotten
…..

2022-01-17

CoV 19 V 02

Region Norrbotten
…..

2022-01-13

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pressträff.

Länk

Folkhälsomyndigheten
…..

2022-01-12

Region Norrbotten: ”Problem när folk testar sig var tredje dag”

En del norrbottningar väljer att provta sig för covid-19 med bara några dagars intervall. Det har framkommit i Region Norrbottens smittspårning. – Det är onödigt och kräver mycket resurser i ett redan ansträngt läge, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära.

Just nu är tiden för att få provsvar 2-4 dagar. Det innebär att en del som testar sig knappt hunnit få sitt provsvar innan de bokar nästa tid.

– Det är bra att folk vill testa sig, men ha lite is i magen. Om du testar dig för att du är snuvig på måndag och sedan får ett nytt symtom på onsdag ska du inte testa dig en gång till, det är samma virus som du känner av, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

När du har testat dig för covid-19 ska du vänta du invänta svaret på den undersökningen och i normalfallet vänta med att ta nytt test tills du hunnit bli symtomfri och sedan fått symtom igen.

Under den senaste tiden har trycket på provtagningsstationerna i Norrbotten varit mycket högt. Vissa orter är fullbokade och har till och med tvingats avboka patienter på grund av sjukfrånvaro hos testpersonalen. En del norrbottningar som inte får tid för testning samma dag ringer sin hälsocentral för att få hjälp.

– Hälsocentralen kan inte ordna en provtagningstid åt dig. Undersök istället om det finns någon annan provtagningsstation i en närliggande kommun som du kan åka till, om du kan beställa hemleverans av provtagningskit eller om ett friskt ombud kan hämta ett test åt dig på apoteket, säger Ulf Bergman.

Provtagning – gör så här

Det viktigaste är att du följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner samt att du väljer att vaccinera dig mot covid-19.

Om du trots detta ändå får förkylningssymtom ska du isolera dig och boka tid för provtagning.

  • Du bokar tid på egenprovtagning covid-19 via 1177.
  • Provtagning via hälsocentral rekommenderas enbart till de som inte kan testas med egenprovtagning, till exempel små barn och personer utan bankId.
  • Upprepa inte provtagningen tätt
  • Provtagning med negativt svar kan inte användas för att du ska kunna friskförklara dig själv – provsvaret kan vara positivt under många veckor efter utläkt infektion och är ett dåligt mått på om du tillfrisknat  eller inte

Region Norrbotten
…..

2022-01-10

CoV 19 V 01

Region Norrbotten
…..

2022-01-04

CoV 19 V 52

Region Norrbotten
…..

2021-12-27

CoV 19 V 51

Region Norrbotten
…..

2022-01-08

Strömavbrott på vaccinationsmottagningen i Luleå

Ett larm om strömavbrott skickades strax efter klockan 10 från nöjesanläggningen Alcatraz där Region Norrbotten hyr lokaler för vaccination. Personal från regionen kallades ut för att kontrollera om strömavbrottet orsakat någon skada.

Vaccin mot covid-19 som förvaras i kylskåp är känsligt för temperaturhöjning. Man fick tyvärr konstatera att ett stort antal vaccindoser måste kasseras när det utsatts för alltför hög temperatur.

Strömavbrottet är åtgärdat och det finns tillräckligt med vaccin på plats för att inte orsaka någon störning för kommande veckas vaccineringar.

Hur liknande incidenter kan undvikas kommer att utredas.

Region Norrbotten
…..

2021-12-30

Kraftig ökning av smittspridning i Norrbotten

Hela 13 procent av alla norrbottningar som just testar sig för covid-19 visar sig ha sjukdomen. Sedan förra veckan har smittspridningen ökat och är nu till och med högre än smittspridningen samma vecka för ett år sedan.

Sedan igår har ytterligare 191 norrbottningar konstaterats vara sjuka i covid-19. Fallen är spridda över hela länet.

– När så många har covid-19 är det stor risk att smittspridningen får rejäl fart igen, konstaterar biträdande smittskyddsläkare Jonas Hansson.

Nu vädjar Region Norrbotten till norrbottningar att tänka till kring sitt nyårsfirande. Det handlar om att undvika att träffas i stora sällskap och att stanna hemma vid minsta symtom.

– Tänk efter en gång extra och utsätt inte dig själv eller andra för risken att bli smittad. Det gäller särskilt dig som är ovaccinerad, säger Moa Bjerner, regionchefläkare.

Region Norrbotten
…..

2021-12-22

Pressträff Region Norrbotten Länk

Region Norrbotten
…..

2021-12-20

CoV 19 V 50

Region Norrbotten
…..

2021-12-20

Region Norrbotten höjer beredskapen inför julen

På grund av influensa, covid-19 och hög sjukfrånvaro bland medarbetarna är läget i vården ansträngt inför jul- och nyårshelgerna. Nu höjer Region Norrbotten sin beredskap genom att gå upp i det som kallas stabsläge.

– Vi följer situationen noggrant för att se hur det utvecklar sig. Att vi samtidigt hanterar influensa, covid-19 och sjukfrånvaro inom vården är en påfrestning för oss, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Stabsläge innebär att en regional krisledning följer händelseutvecklingen och kan vidta åtgärder om det behövs. Det är ett av tre beredskapslägen för sjukvården.

Region Norrbotten
…..

2021-12-13

CoV 19 V 49

Region Norrbotten
…..

2021-12-10

Högt tryck i vården påverkar väntetiderna

Fler patienter än vanligt vänder sig till Region Norrbottens egna hälsocentraler. Trycket ökade i slutet av sommaren det har fortsatt under hösten. Effekterna av pandemin, pågående vaccinering och att det är influensatider är de främsta anledningarna till det ansträngda läget.

Under hösten har det märks ett betydligt högre tryck på hälsocentralerna jämfört med både före och under pandemin.

– Det är nu vi ser den stora effekten av pandemin inom primärvården. Många patienter har under pandemin inte velat belasta vården och har därför väntat med att söka för sina besvär. Vaccinationsinsatserna fortsätter och samtidigt är många som arbetar i vården sjuka eller har barn som är sjuka, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära.

Trycket på hälsocentralerna kan medföra längre väntetider.

– Alla som behöver vård kommer att få den vård de behöver, men det kan ta lite längre tid för en del. Vi prioriterar alltid efter vårdbehov, de som har störst behov går först, säger Ulf Bergman.

Hälsocentralerna har genomfört flera rekryteringsinsatser för att kunna anställa fler, ta in vikarier eller inhyrd personal, men har inte lyckats rekrytera i den omfattning som behövs. Det är inte något som är unikt för Region Norrbotten.

– Vi märker att det är flera yrkesgrupper som är mer svårrekryterade än vanligt just nu. Alla regioner arbetar för fullt med att ta om hand patienter som har fått vänta och det påverkar möjligheterna för oss att rekrytera och avropa, säger Ulf Bergman.

Region Norrbotten
…..

2021-12-07

CoV 19 V 48

Region Norrbotten
…..

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.