Brandvarnarens dag

01 DEC 2021
Skrivet av :

Den 1:a december är det brandvarnarens dag, nästan alla hushåll i Sverige har brandvarnare, men i var tionde bostad fungerar den inte. 

Det betyder att det finns över 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet där orsaken är att brandvarnarna testas för sällan.

Genom att erbjuda regelbundna SMS-påminnelser om att testa sin brandvarnare är målsättningen att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka.

Via www.skyddadigmotbrand.se kommer man enkelt kunna ställa in hur ofta man vill ha en SMS-påminnelse skickad till sig själv.

Man kan även tipsa någon man bryr sig om om tjänsten.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet skadade och döda i bostadsbränder är att se till att våra brandvarnare verkligen fungerar.

Aktiv mot brand är en nationell kampanj som ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet.

Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.

Klicka här ! 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.