Aktuellt Covid-19 läge

03 DEC 2021
Skrivet av :

Nu länkar vi till Region Norrbottens sida med

Information om coronaviruset


Nedanstående del av sidan uppdateras normalt under varje vecka.

Här finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från Riksdag, Regering, FHM, Länstyrelse, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun.
…..

2021-12-03

Psykiatrin och ambulanssjukvården rycker ut tillsammans

Nu ska en mobil akutpsykiatrisk enhet förbättra för människor som mår psykiskt dåligt. Det kan till exempel handla om depression, ångest, suicid och psykos. – Ibland kan det vara bättre att få psykiatrisk hjälp på den plats man befinner sig än att behöva åka till sjukhus, säger Carin Nordberg, psykiatrisjuksköterska.

SOS Alarm gör en bedömning när ett larm kräver psykiatrisk kompetens och kallar ut teamet, som färdas i egen bil. Det sker exempelvis vid suicidlarm och andra akuta psykiatriska ärenden. Samtidigt larmas ambulans, precis som vanligt.
Den mobila akutpsykiatriska enheten består av två personer, sjuksköterskor eller skötare, med vana och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa. Tillsammans med ambulanspersonalen beslutar man vad som behöver göras och vad som är nästa steg i vårdkedjan.
– I vissa fall kan teamet stanna kvar hos den hjälpsökande. Andra gånger behöver patienten fortsatt vård inom akutpsykiatrin eller på akutmottagningen. Det finns många varianter, säger Carin Nordberg.

Utgår från Piteå och Sunderbyn

Team utgår från vuxenpsykiatrin på Piteå sjukhus och Sunderby sjukhus. Till att börja med finns insatsen att tillgå under helgernas eftermiddagar och kvällar i Piteå, Luleå och Bodens kommun samt i Älvsbyns centralort. Tiden är begränsad men noga vald – det är då många andra instanser i samhället håller stängt.
Tanken är att även Gällivare sjukhus framöver ska ha en mobil akutpsykiatrisk enhet.
– På sikt hoppas vi hitta liknande lösningar i alla länets kommuner, även de som inte har ett sjukhus i närheten. Där kan det i stället bli frågan om samarbeten mellan ambulanssjukvården och hälsocentralen på orten, säger Stig Holmberg, länsansvarig för ambulanssjukvården i Region Norrbotten.

Bättre omhändertagande av suicidala

Blåljuspersonal i Norrbotten ska samtidigt få ökad kunskap om akut omhändertagande av personer som är suicidala. Totalt kommer 400 personer inom ambulanssjukvården, polisen och räddningstjänsten i Norrbotten ges möjlighet till kompetenshöjning.
– Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) är ett utbildningsprogram som vänder sig till anställda inom blåljusorganisationerna. Även det är ett led i att förbättra för patienter med psykisk ohälsa, säger Carin Nordberg.

Region Norrbotten
…..

2021-12-02

Bokning av dos tre öppnar för alla 18+

Nu kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för en tredje dos covid-vaccin. Man måste själv hålla koll på att det gått nog länge sedan man tog andra sprutan. För 65+ är det fem månader, för övriga är det sex månader som gäller.

– Oavsett när du fick dos 2 kan du göra bokningen för dos 3 redan nu, men du måste se till att du bokar in dig på ett vaccinationstillfälle som ligger fem eller sex månader bort från dos 2, beroende på om du är 65+ eller 18-64 år, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Det finns tre sätt att ta reda på när den andra sprutan togs. Dels står det på det vaccinationskortet man fått i samband med vaccinationen. Det står också på covid-beviset som beställs på covidbevis.se. Man kan också logga in på 1177.se och se i sin journal när man fått de olika doserna.

Väntetiden är till för att se till att alla får så bra skydd som möjligt. Rent tekniskt är det möjligt att boka vaccination när som helst, oavsett när du fått dina tidigare doser. Bokningssystemet kan inte känna av när det är dags för varje person att få nästa spruta.

– Alla som bokar för tidigt kommer att bli avbokade av oss och det måste vi göra manuellt. Genom att hålla koll på när det är dags för dig sparar du tid för våra medarbetare i bokningen, säger Pia Näsvall.

Region Norrbotten har varit noga med att följa prioritetsordningen under hela vaccinationen. Därför kan nu bokningen öppnas för alla över 18 år.

– Eftersom du ska vänta fem eller sex månader mellan dos 2 och 3 kommer samma prioritetsordning följas helt automatiskt den här gången också. Tack vare att vi varit noga tidigare är det väldigt enkelt att vaccinera norrbottningarna i rätt ordning nu.

Om vaccination mot covid-19

Så vet du när just du ska boka tid

 • Ta reda på när du tog dos 2. Den informationen hittar du på/i:
  • Ditt vaccinationskort
  • Ditt digitala covidbevis från E-hälsomyndigheten
  • Din journal på 1177.se
 • Lägg till minst fem månader till datumet för dos 2 om du är 65 år eller äldre.
 • Om du är 18-64 år lägger du istället till minst sex månader till datumet för dos 2.

Region Norrbotten
…..

2021-12-02
Socialminister Lena Hallengren pressträff om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.
Vid pressträffen medverkar även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Länk

Regeringen
…..

2021-11-30

CoV 19 V 47

Region Norrbotten
…..

2021-11-22

CoV 19 V 46

Region Norrbotten
…..

2021-11-22

1681 doser gavs på vaccinationsdag

Stora vaccinationsdagen lockade många som inte kommit igång med sin vaccinering mot covid-19. Hela 1512 norrbottningar vaccinerade sig när Region Norrbotten hade lördagsöppet med drop-in på vaccinationsmottagningarna.

Luleås vaccinationsmottagning tog emot flest personer som ville vaccinera sig, något som är naturligt med tanke på att Luleå är den kommun som har flest invånare.

– Även om det har dykt upp färre personer i en del av de små kommunerna så är vi väldigt glada över varje enskild person som har vaccinerat sig. Varje person som vaccinerar sig bidrar till att hålla smittan nere och det är en seger, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Högst prioritet under den stora vaccinationsdagen var att ge dos 1 och dos 2, men på samtliga orter har även en del dos 3 getts. Många vaccinationsmottagningar har också kunnat vaccinera mot säsongsinfluensa.

– Vi är väldigt nöjda med utfallet och hur smidigt det har funkat runt om i länet. Ett stort tack till alla som vaccinerat sig och även till alla som jobbat under dagen, säger Pia Näsvall.

Vaccinationsdagen i siffror

Dos 1 Dos 2 Dos 3 Säsongsinfluensa
Arjeplog 5 2 4 0
Arvidsjaur 21 7 15 10
Boden 107 23 10 4
Gällivare 57 13 4 3
Haparanda 68 15 7 0
Jokkmokk 12 3 3 2
Kalix 86 18 8 1
Kiruna 62 33 116 71
Luleå 355 77 34 23
Pajala 22 5 80 9
Piteå 121 19 14 17
Älvsbyn 46 10 3 0
Överkalix 6 3 2 0
Övertorneå 9 3 17 16
Totalt 977 231 317 156

Region Norrbotten
…..

2021-11-18

Stora vaccinationsdagen på lördag

Nu på lördag kan alla som vill ta dos ett eller två av vaccinet mot covid-19 göra det utan att boka tid. Vaccinationsmottagningarna har drop-in över hela Norrbotten.

Alla mottagningar kommer att ha öppet på lördag mellan klockan 10 och 14, förutom Luleå som håller öppet ytterligare två timmar till klockan 16.

Det går att ta dos 1 eller dos 2. Det måste ha gått minst fyra veckor mellan dos 1 och dos 2. Det går däremot inte att ta den tredje dosen just på lördag.

– Just på lördag riktar vi oss till de som ännu inte hunnit påbörja sin vaccination och de som inte haft möjlighet att ta spruta 2. Vi hoppas att riktigt många droppar in, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Den som vill ta dos 3 är istället välkommen att boka en tid en annan dag, antingen via 1177 eller genom att ringa telefonbokningen. Smidigast och snabbast är dock att boka på 1177.se.

Den som vill vaccinera sig behöver ha fyllt 12 år. Om man är 12-15 år ska man ha med sig en vårdnadshavare till vaccinationen.

Region Norrbotten
…..

2021-11-15

CoV 19 V 45

Region Norrbotten
…..

2021-11-08

CoV 19 V 44

Region Norrbotten
…..

2021-11-02

Nu kan influensaspruta och dos 3 bokas

Idag öppnar bokningen för vaccination mot säsongsinfluensa för personer i riskgrupp. Samtidigt öppnar också bokningen för dos 3 av vaccin mot covid-19 för alla som är 65 år och äldre. Nytt för i år är att vaccinationen görs på Region Norrbottens vaccinationsmottagningar.

Region Norrbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till personer över 65 år och riskgrupper. Det går bra att vaccinera sig mot influensa samtidigt som man får dos 3 av sitt vaccin mot covid-19. Dock måste det gå minst sex månader mellan dos 2 och dos 3.

– Vaccinen går utmärkt att ta vid samma tillfälle. Skyddseffekten påverkas inte av att du tar båda samtidigt, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Den som har ett besök på hälsocentralen inbokat under vaccinationsperioden kan vaccinera sig där.

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Det influensavaccin som Region Norrbotten får kommer i första hand användas till riskgrupper och personal inom vård- och omsorg.

– Om det blir vaccin över kan yngre personer utanför riskgrupperna också vaccinera sig, men det kommer i sånt fall ske om ett par veckor när vi vet att alla som verkligen behöver vaccin har fått sin spruta, säger Anders Nystedt.

Alla vaccinationstider bokas via 1177.se.  Den som saknar e-legitimation kan boka tid genom att ringa 010-452 63 03. Influensavaccinationsbokning för allmänheten startar 9 november.

Du rekommenderas influensavaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 16.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du bor med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Du är sjukvårdspersonal och arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Du är jobbar inom vård-och omsorg, nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Region Norrbotten
…..

2021-11-02

CoV 19 V 43

Region Norrbotten
…..

2021-10-27

Norrbotten har landets kortaste väntetider på akuten

Den som besöker en akutmottagning i Norrbotten behöver vänta kortare tid på att träffa en läkare jämfört med i övriga regioner. Allra snabbast går det på Piteå och Kiruna sjukhus. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

18 minuter. Det är den genomsnittliga tiden det tar innan en patient på Piteå eller Kiruna sjukhus akutmottagningar får träffa en läkare.

På just Piteå sjukhus har väntetiden minskat med en fjärdedel. En orsak till det är att man började arbeta i team under förra våren.

– Undersköterska, sjuksköterska och läkare sitter tätt ihop och kan snabbt prata ihop sig om hur vi ger bäst vård till en patient. Sedan är vi också ett litet sjukhus med snabba kontaktvägar, alla kan fråga varandra om hur man ska göra, säger Christina Lundqvist, verksamhetschef för akut omhändertagande på Piteå sjukhus.

När en patient kommer in på akutmottagningen sker en triagering som innebär att en sjuksköterska bedömer patienten och hur man ska prioritera om många behöver vård samtidigt. Målet är att alla ska få vård snabbt, men sjukast eller mest skadad får alltid vård först.

– Alla som har varit på en akutmottagning vet att man bara vill få behandling så fort som möjligt. Man har ont och är kanske orolig. Det känns bra att vi kan erbjuda snabb hjälp i det läget, säger Christina Lundqvist.

Även övriga sjukhus i länet har korta väntetider. För hela Norrbotten är mediantiden 30 minuter och det innebär att Norrbotten som helhet är den region som har kortast väntetid.

Det är färre patienter som har besökt landets akutmottagningar under 2020 jämfört med året innan. Minskningen i antal besök syns även i Norrbotten. Antalet besök har minskat på alla akutmottagningar.

Region Norrbotten
…..

2021-10-25

CoV 19 V 42

Region Norrbotten
…..

2021-10-21

Bokning av dos 2 påbörjas för de som fått vänta

Nu har Folkhälsomyndigheten meddelat att ingen som är född 1991 eller senare bör vaccineras mot covid-19 med vaccinet från Moderna. Istället ska Pfizers vaccin ges. Vaccinationen av åldersgruppen kan därför fortsätta.

Under tiden som Folkhälsomyndigheten har utrett risken för biverkningar har personer i åldersgruppen som redan fått dos 1 med Moderna tvingats vänta på att få den andra sprutan. Direkt när beskedet kom började Region Norrbotten att boka in dem för dos 2, nu med Pzifers vaccin.

– Vi har bra koll på vilka som väntar på dos 2 och kommer att kontakta alla personligen med en ny tid. Jag vill passa på att tacka alla för det tålamod som de visat oss under den här pausen, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

De som är födda 1991 eller senare och inte hade påbörjat sin vaccination får Pfizers vaccin i båda doserna.

De biverkningar som utretts är hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation. För personer som är födda tidigare än 1991 har ingen ökad risk för biverkningar hittats.

Region Norrbotten
…..

2021-10-20

Nu ska fler servicepunkter och filialer öppna i Norrbotten

Regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson har fått i uppdrag att ta fram underlag som underlättar för samtliga hälsocentraler i Norrbotten att införa servicepunkter och filialer. Dessutom ska möjligheterna att utöka den gynekologiska mottagningen på Kiruna sjukhus ses över.

– Vi tycker att det är viktigt att redan nu komma igång med en planering för delar av den vårdbeställning som kommer göras för primärvården senare i år, säger Kenneth Backgård som är den som gett uppdraget.

Bakgrunden till att den gynekologiska mottagningen bör utökas i Kiruna är de långa resor som patienterna får göra. Målet är att både rutinundersökningar och mer regelbundna gynekologiska undersökningar ska kunna göras på mottagningen på Kiruna sjukhus.

– Mottagningen kanske inte behöver ha öppet sju dagar i veckan, men åtminstone några dagar. Vi ser det här som en viktig fråga både för patientsäkerheten och för att minska resandet, säger Kenneth Backgård.

Region Norrbotten
…..

2021-10-18

CoV 19 Norrbotten V 41

Region Norrbotten
…..

2021-10-13

Bokning för dos 3 öppnar idag

Alla som är 80 år eller äldre samt personer med hemtjänst erbjuds nu en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst sex månader sedan dos 2.

Personer med hemsjukvård och de som bor på särskilt boende för äldre erbjuds vaccination av kommunens personal. Det går också att själv boka tid själv på vaccinationsmottagning, om man har vill och har möjlighet.

Om den bokade tiden infaller 9 november eller senare kan man passa på att få gratis vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt med påfyllnadsdosen.

– Ta ett extra stick i armen och vaccinera dig mot influensa när du ändå besöker vaccinationslokalen. Då har du ett bra skydd mot vinterns sjukdomar, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Alla som har tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon och e-legitimation kan boka tid digitalt. Det är samma tider som erbjuds oavsett om man bokar digitalt eller via telefon. På webbplatsen 1177.se finns en sida för att boka vaccination.

Den som inte har möjlighet att boka tid digitalt kan boka på telefon 010-452 63 03 på svenska, engelska eller finska. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 9–16.

En hälsodeklaration skickas hem med posten till alla som är 80 år eller äldre. Den ska fyllas i och tas med vid vaccinationstillfället.

Region Norrbotten
…..

2021-10-11

CoV 19 Norrbotten V 40

Region Norrbotten
…..

2021-10-07

Covid-19 påverkar primärvården i Pajala

Den stora lokala smittspridningen av covid-19 gör att anställda på Pajala hälsocentral är frånvarande på grund av egen sjukdom eller sjukdom i familjen. Nu gör Region Norrbotten omprioriteringar för att kunna ge den vård som behövs

I Korpilombolo, Junosuando, Tärendö, och Kitkiöjärvi kommer vården som ges på servicepunkter och filialer att begränsas.

– När det blir en stor smittspridning i ett litet samhälle får det stor påverkan för allt, även vården. Nu säkrar vi det akuta omhändertagandet och koncentrerar vården till hälsocentralen, vi omstrukturerar inom verksamheten för att kunna hantera nuläget säger Birgitta Engrund-Sohlberg, verksamhetschef på Pajala hälsocentral.

Hälsocentralens obs-platser kommer att minskas tillfälligt under en kort period. Alla patienter som behöver slutenvård kommer att få det, men några kan komma att transporteras till Gällivare sjukhus istället för att vårdas på hälsocentralen.

– Jag vill vara tydlig med att vi gör den här tillfälliga neddragningen enbart på grund av det ansträngda läget. Så snart vi har möjlighet kommer vi att öppna alla obs-platser igen.

Just nu kan hälsocentralen inte ta emot praktikanter från gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

– Vi välkomnar praktikanterna tillbaka när situationen är lite mer stabil, de är viktiga för oss men just nu kan vi inte ta emot dem på ett bra sätt.

Rekommendationerna inom vården gäller fortfarande – besökare och patienter ska ha munskydd, max en medföljande per patient och bara om det är nödvändigt samt att alla besök av anhöriga måste stämmas av i förväg med personal.

– Hjälp oss genom att följa våra rekommendationer och att vaccinera dig, det gör stor skillnad.

Region Norrbotten
…..

2021-10-06

Modernas vaccin pausas för personer födda 1991 och senare

Den som är 30 år eller yngre och fått sin första vaccindos med Spikevax från Moderna kommer att få tiden för den andra vaccindosen avbokad. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten idag meddelat att vaccinationer med Spikevax från Moderna pausas för personer som är födda 1991 eller senare.

De som får sin dos 2 avbokad får i dagsläget inget annat vaccin som ersättning. Just nu kan Region Norrbotten inte ge besked kring när vaccineringen för de berörda personerna kommer att kunna slutföras och vilket vaccin som kommer att erbjudas.

-Vi vet inte om vi kommer att kunna återuppta vaccineringen med Moderna eller om vi får byta till en annan vaccinsort. Vi måste ha tålamod och vänta på beslut från Folkhälsomyndigheten, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten väntas komma i början av december.

De som är under 30 år och ännu inte hunnit få sin första dos kommer inte att märka av pausen eftersom alla nyvaccinationer för åldersgruppen nu kommer att ske med vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech.

De ändrade rekommendationerna görs av försiktighetsskäl efter signaler om en ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas av biverkningarna är mycket liten.

Region Norrbotten
…..

2021-10-05

Nu utökas Digitalen

Från och med 6 oktober är alla regiondrivna hälsocentraler anslutna till Digitalen, som är emöjlighet att kontakta vården digitalt. Det betyder att hälsocentralerna nu kan chatta med sina listade patienter när de söker vård.

– Det finns fördelar med att hälsocentralen kan ta emot de patienter som de känner sedan tidigare. Vi kan följa upp patienterna på ett bättre sätt, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Du kan starta ditt ärende när som helst på dygnet. Medarbetarna är tillgängliga i chatten kl 8-21 på vardagar och kl 8-16 på helger. Oavsett när du startar ditt ärende kommer du att få ett sms när det är din tur.

Digitalen är en tjänst för norrbottningar där du kan söka vård digitalt. Du loggar in med e-legitimation och får beskriva vad du söker vård för. Sedan får du svara på några frågor och vid behov får du chatta med vårdpersonal. I chatten får du en medicinsk bedömning och råd och hjälp av exempelvis en sjuksköterska, läkare, fysioterapeut eller kurator.

För patienterna är några av fördelarna att man kan söka vård när man vill och oavsett var man är. Vården ser också stora vinster, till exempel att rätt patient får vård först.

– Eftersom att patienten beskriver sina besvär och svarar på automatiska frågor kan vi se till att patienten hamnar hos den person hos oss som har rätt kompetens. Vi kan också prioritera så att den som behöver vård mest får det först, precis som man gör på till exempel akutmottagningar, säger Pia Näsvall.

Att alla regiondrivna hälsocentraler är anslutna till Digitalen kan också göra det lättare för de som hellre vill ringa hälsocentralen.

– Om de som kan kontakta oss digitalt gör det minskar kön i telefon. Det blir faktiskt enklare för alla att komma i kontakt med oss.

Region Norrbotten
…..

2021-10-04

CoV 19 Norrbotten V 39

Region Norrbotten
…..

2021-10-01

Kommunen erbjuder möjlighet

I och med de tidigare coronarekommendationerna har kommunanställda kunnat arbeta hemifrån. Den 29 september slopades flertalet coronarestriktioner ute i samhället. En av dessa är just rekommendationen om distansarbete.

I och med att restriktionerna tas bort har kommunen valt att plocka fram nya riktlinjer. De nya bestämmelserna ger de anställda en möjlighet att kunna arbeta hemifrån upptill två dagar i veckan, i den mån det är möjligt.

Läs mer här

Älvsbyns kommun
…..

2021-09-28

COVID-19

Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

Folkhälsomyndigheten Sverige
…..

2021-09-28

Nu startar vaccination för 12-15 år

Från och med idag, 28 september, kan vaccinationstid bokas för unga mellan 12 och 15 år. Vårdnadshavare bokar för tolvåringarna, de som är 13 år och äldre bokar själva. Bokningen sker via 1177.se eller genom att ringa telefonbokningen.

– Många barn och föräldrar har uttryckt en oro för att smittas med covid-19, till exempel i skolan. Med dem i åtanke är vi glada att bokningen nu kan öppna, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare i Norrbotten.

Vaccineringen startar 11 oktober och dos 1 kommer främst att ges under vecka 41-42. Vaccinationstiderna kommer att koncentreras till helger och kvällar för att inte krocka med skola och vårdnadshavares arbete.

Alla unga i Norrbotten som är 12-15 år kommer att få brev hem med hälsodeklaration och en samtyckesblankett som båda vårdnadshavare ska underteckna. För att vaccinera sig måste man ha fyllt 12 år, det räcker inte med att fylla senare i år.

Om vårdnadshavarna inte är överens om att vaccination ska ske kommer barnets egen vilja att avgöra för de barn som är 13 år eller äldre.

– Vi hoppas så klart att alla föräldrar tycker att vaccination är något bra, men om så inte är fallet väger barnets vilja tungt när de är tonåringar.

Regeringen
…..

2021-09-27

CoV 19 Norrbotten V 38

Region Norrbotten
…..

2021-09-23

Pressträff om covid-19

23 september 2021

Länk

Folkhälsomyndigheten Sverige
…..

2021-09-23

Avveckling av restriktioner Länk

Digital Pressträff

Torsdagen den 23 september kl.
Socialminister Lena Hallengren och kultur- och demokratiminister Amanda Lind in till en pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner.
Vid pressträffen medverkar även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringen
…..

2021-09-22 kl.10:55

Nu är journalsystemet igång igen

Vid halv elva på förmiddagen började Region Norrbottens journalsystem att fungera igen.

– Vi har felsökt och kunde sedan starta om journalsystemet. Nu kommer vi att undersöka vad vi ska göra för att minimera risken att det händer igen, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Eftersom journalsystemet är igång kan alla besök under eftermiddagen genomföras som planerat. Den lista som tidigare varit publicerad på norrbotten.se gäller inte längre.

Alla patienter vars besök har blivit inställda kommer att kontaktas personligen för att få en ny tid

Region Norrbotten
…..

2021-09-22

Driftstopp orsakar omfattande störning i vården

Region Norrbotten har drabbats av en driftstopp i journalsystemet VAS. Just nu kan vårdpersonal varken se eller registrera uppgifter i patienternas journaler. De flesta planerade operationer och alla besök i tandvården ställs in under förmiddagen, men besök på hälsocentralerna och vissa mottagningar kommer att kunna genomföras.

Vården har gått över till manuella rutiner och det pågår en omfattande felsökning för att komma till rätta med driftstoppet.

Akutmottagningarna tar fortfarande emot akuta patienter och ambulansverksamheten fungerar som vanligt. De flesta planerade operationer ställs in under förmiddagen.

– Patienter som behöver akut vård kommer att få den vård de behöver. Men den planerade vården ställs delvis in eftersom vi inte har tillgång till patienternas journaler, säger Ulf Bergman, chef Division Nära.

Patienter som har ett besök planerat på sin hälsocentral ska komma på besöket, om man inte blir personligt kontaktad av vården. Inom tandvården ställs de planerade besöken in under förmiddagen. Norrbottningar som är i behov av vård uppmanas att söka vård som vanligt genom Digitalen eller att ringa 1177. Alla patienter vars besök inte kan genomföras kommer att kontaktas för att få en ny tid. Norrbotten.se kommer att uppdateras med en detaljerad lista över vilka besök som kan genomföras och vilka som ställs in.

Exakt vad driftstörningen beror på är i nuläget okänt. En omfattande felsökning pågår, men just nu finns ingen prognos för när felet kan vara löst.

– Vi hade en driftstörning förra veckan och undersöker om dagens driftstopp i journalsystemet har koppling till det, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Driftstörningen gör också att patienter inte kan komma åt hela sin journal via 1177.se.

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

CoV 19 Norrbotten V37

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

Vattenläcka på Sunderby sjukhus

Strax före kl. 22 på söndagskväll fick Region Norrbotten information att det trängt in vatten på plan 1 på Sunderby sjukhus. Räddningstjänst och Regionens fastighetsjour jobbar med att pumpa ut vattnet, som har börjat att sjunka undan. Sjukhusledningen arbetar just nu med att se över sjukhusets vitala funktioner och ser i nuläget inga hot mot dessa.

Region Norrbotten
…..

2021-09-13

CoV 19 Norrbotten V36

Region Norrbotten
…..

2021-09-12

Vaccin återfunnet

Vid inbrottet i vaccinationslokalen Lombia ishall i Kiruna natten mot lördagen försvann två förpackningar covid-19-vaccin. Det rörde sig om vaccin där bäst före-datum gått ut, vilket i sin tur dels beror på att efterfrågan minskat kraftigt, dels på att förhållandevis många patienter avbokat sina vaccinationstider.

Polisen återfann den ena förpackningen inne i lokalen igår och har nu återfunnit den andra. Merparten av ampullerna har återfunnits sönderslagna.

Bedömningen är fortsatt att vaccinationerna kan ske enligt plan på tisdag.

Region Norrbotten
…..

2021-09-11

Inbrott i vaccinationslokalen i Kiruna

Under lördagsmorgonen upptäcktes att det har varit ett inbrott i vaccinationslokalen i Lombia ishall, Kiruna.

Vid en första överblick verkar inget av vikt verkar vara stulet och inga personuppgifter fanns i lokalen, men skadegörelse har förekommit.  Händelsen är polisanmäld.

– Vi bedömer att vaccinationer kan ske som planerat på tisdag, säger Lena Norén, verksamhetschef Kiruna hälsocentral.

Region Norrbotten
…..

2021-09-06

Pressträff med Lena Hallengren, Amanda Lind och Johan Carlson

Länk

Regeringen
…..

2021-09-06

CoV 19 Norrbotten V35

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Extra dos vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Ungefär 1500 norrbottningar kommer att bli kontaktade av vården för att sedan boka vaccinering själva via telefon.

– För de som på grund av sjukdom eller pågående behandling har nedsatt immunförsvar blir inte skyddet med vaccination lika effektivt. Därför är det viktigt att dessa får en möjlighet till en extra dos vaccin mot covid-19, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar kan från och med 1 september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

– De allra flesta av de som behöver en extra dos vaccin kommer att kontaktas av behandlande mottagning eller läkare inom ett par veckor och kan sedan själva boka tid för vaccination via telefon, säger Pia Näsvall.

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Aktuella patientgrupper för extra dos

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin:

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
 • Genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste 3 åren, eller med en pågående graft versus host- sjukdom (GvH, en transplantat- mot värden- reaktion) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR T-cells behandling (en typ av cancerbehandling).
 • Primär allvarlig immundefekt.
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
 • Avancerad hiv.
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Läs mer om covid-19 och vaccination på 1177.se

Region Norrbotten
…..

2021-08-30

CoV 19 Norrbotten V34

Region Norrbotten
…..

2021-08-20

Äldre norrbottningar är färdigvaccinerade

Norrbottningar över 60 års ålder är så gott som färdigvaccinerade. Nu handlar det om att så många som möjligt i yngre åldrar snabbt ska boka sin första vaccindos. Den andra dosen kan dessutom komma att ges snabbare med bättre tillgång till vaccin.

– Den stora massvaccineringen närmar sig slutet så det är nu man ska passa på att boka vaccinering. Att ha bra skydd mot covid-19 inför hösten är viktigt, särskilt med tanke på att det är den mer smittsamma deltavarianten av coronaviruset som tagit över, säger Pia Näsvall, hälso – och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Mer än 90 procent av alla över 60 år är fullvaccinerade i Norrbotten, något större andel än på riksnivå. Det återstår 25 200 norrbottningar mellan 18 och 59 år som ännu inte bokat sin första dos och 49 600 i den åldersgruppen som inte fått sin andra dos. Förra veckan hade 21 procent av 16 och 17-åringarna fått sin första dos.

– Vi ser också över möjligheten att själv kunna boka sin andra dos digitalt. Det gör det enklare för studenter och andra som fått sin första dos i annan region och nu flyttar upp till Norrbotten, säger Pia Näsvall.

Det skiljer sig åt en del vad gäller vaccintäckning mellan kommunerna i Norrbottens främst bland yngre personer. Bokningsläget är allmänt bättre så uppmaningen är att boka sin vaccintid snarast möjligt för den som väntat med det.

Region Norrbotten
…..

2021-08-16

Stadsministerns Pressträff om Corona

Källa: Regeringskansliet You Tube kanal

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.