13 nya industritomter på Norra Nyfors

I veckan har Älvsbyns Energi påbörjat arbetet med att färdigställandet av 13 industritomter på området Norra Nyfors (Lushällan), som de fått på uppdrag av Älvsbyns kommun och tillsammans med entreprenörer utföra och färdigställa.

Jim Ljuslinder PEAB och Roger Viklund från Älvsbyns Energi

Roger Viklund från Älvsbyns Energi och Jim Ljuslinder projektledare från PEAB visar runt på det ca 9,1 hektar stora området. Fördelat på 6,8 hektar tomtmark och 2,3 hektar vägområde.
Arbetet som nu har påbörjats omfattar markschakt, tillfartsgator och VA-anslutningar, där bland annat ca 60 000 m3 jord inom området ska schaktas och omfördelas.

I början av 2022 väntas arbetena vara klara och 13 nya tomter klara för intressenter av industritomter.

Altuna industriområde Alla tomterna

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.