Förnyade vädervarningar

26 OKT 2021
Skrivet av :

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag.
Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.
SMHI nya vädervarningssystem, blir mera lokal och anpassat till det geografiska området som det berör.

Nytt vädervarningsystem
Övergången till det förnyade vädervarningssystemet är den 26 oktober 2021.
Skulle det vara ett komplicerat väderläge den 26 oktober finns två primära reservdatum; 28 oktober och 2 november.

Läs mer här!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.