Karin Bodin tilldelas Näringslivsmedaljen

17 SEP 2021
Skrivet av :

Pressbild Polarbröd

Karin Bodin tilldelas Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj för 2020.

Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Syftet är att hedra företagsledare som med ägarinflytande utvecklat framgångsrika företag och därigenom arbetat för ett välmående Sverige.

Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj har delats ut sedan 1984. År 2000 tilldelades även Karin Bodins föräldrar, Kjell och Margareta Jonsson, medaljen för sitt arbete med Polarbröd.

Övriga medaljörer för 2020 är Anna Barkevall Böda Sand Resort AB, Kjell-Ove Gunnarsson GT Wire AB, Christian von Koenigsegg Koenigsegg Automotive AB, Jenny Lindén Urnes Lindéngruppen AB och Lars Martinson Martinson Group AB.

– Det är en stor ära att få motta näringslivsmedaljen, inte minst då mina föräldrar mottog samma medalj för drygt 20 år sedan. Polarbröd är ett helt familjeägt företag med rötter i Älvsbyn sedan 1879. Vi är ett familjeföretag som inte bara månar om Älvsbyn och om att fortsätta baka riktigt gott bröd – utan också för att arbeta för en miljö- och klimatsmart livsmedelsförsörjning som är långsiktigt hållbar för vår planet, säger Karin Bodin.

Juryns motivering Karin Bodin

”För att med hållbarheten i fokus drivit familjeföretaget Polarbröd – och på senare tid med kraft drivit företaget genom krisen efter den förödande branden.”

Medaljen delades ut i Stockholm den 16 september.

Om:
-Karin Bodin
Karin Bodin blev starkt uppmuntrad att ”utbilda sig till något man tycker är roligt” och valde därför att läsa till journalist i Sundsvall. Hon arbetade i den branschen några år, men om man är familjeföretagare i femte generationen ligger det nära till hands att återvända till företaget. Nu är Karin Bodin koncern-vd med en omsättning upp mot 1 miljard kronor och cirka 200 anställda med jämn könsfördelning. ”Uthållig försörjning” och ”full hållbarhet” är viktiga ledstjärnor för företagandet. För Polarbröds del handlar det om fyra mål: hållbart producerade råvaror, fossilfria transporter, förnybara plastpåsar samt att vara självförsörjande på förnybar energi. Det sista målet är nu uppfyllt genom koncernens energibolag som producerar energi från fyra egna vindkraftverk.

-Näringslivsmedaljen
Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Den delas ut årligen sedan 1984 och det är Sällskapets ledamöter som nominerar medaljkandidaterna. Syftet med Näringslivsmedaljen är att hedra företagsledare som med ägarinflytande utvecklat framgångsrika företag och därigenom arbetat för ett välmående Sverige.

-Kungliga Patriotiska Sällskapet
Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition

Pressmeddelande – 17 SEPTEMBER 2021

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.