Besöksnäringen en framtidsbransch enligt LINE-rapporten

Föregående fredag var det åter igen dags för näringslivsfrukost efter sommaruppehållet och även denna gång genomfördes mötet digitalt.

Gårdsbutiken på plats på torget. Foto: Sterling Nilsson

Först ut var Leif Engström som presenterade LINE-rapporten och efter det tog Andreas Eklund från Go Business över.

Jessica Lindberg berättade om den mobila gårdsbutik som kommer att finnas i Älvsbyn under några veckor och frukosten avslutades med Anneli Johansson som ville lyfta de digitala infartsskärmarnas betydelse för besöksnäringen.

Sofia Lundberg och Mathilda Kullebjörk, samhällsbyggnadskontoret, öppnade frukosten tillsammans och presenterade dagens program där Leif Engström var först ut.
Leif berättade om resultatet av LINE-rapporten, det arbete som pågått om företagarna i kommunen och deras framtid.

LINE står för Lokala investeringar och etableringsfrämjande och syftar till en hållbar tillväxt, jobb samt en positiv utveckling i Älvsbyns kommun.
Projektet startade 2019 och sedan dess har man intervjuat 100 företag med 27 frågor.
– Syftet är att hitta vägar till utveckling för företagen, berättade Leif Engström.
En intressant fråga har varit om det finns företag som kan bidra till utveckling i andra företag. Hur kan man samverka med varandra?
Hela 70 procent av företagen ser positivt på sin framtida utveckling.
Många är även nöjd med den support man får från kommunen.
– Samverkan är den viktigaste frågan, berättade Leif.
Vi måste bli bättre på den punkten, både mellan företagarna men även med kommunen.
En av framtidsbranscherna är framförallt besöksnäringen.
Ett exempel på det är samarbetet mellan Udda äventyr och Hardselius lantbruk där man har möjlighet att prova på att vara ”kofösare till häst” under sommarperioden.
– En stor fråga är hur vi kan nyttja de naturresurser vi har tillgång till på ett klimatsäkert sätt, menade Leif.
Utredningen visar även på att kommunen inte har följt med i utvecklingen av tjänstesamhället.
Där finns mycket kvar att göra.
– Vi har många planer men vi måste bli bättre på kommunikationer så att alla får den information de behöver, inflikade Tomas Egmark, kommunalråd.
Ett av de största problemet inom fyrkanten är utflyttningen.
Utflyttningen i sig är positiv men problemet är att de som flyttar ut för studier och liknande inte kommer tillbaka.
Älvsbyn står och stampar på ungefär samma befolkningstal som 1946 och här finns en utmaning i att få folk att återvända till sin hembygd.
Bland annat bra tomter på bra ställen anser Leif vara en del av lösningen.

Andreas Eklund, Go business, berättade om deras verksamhet och en av de frågor som de tycker är viktigast är hur vi kan få företagen att kommunicera med varandra.
Han gav en inblick i deras verksamhet som bygger på utbildning av företag.
Go business är enligt de själva en digital inkubator för nytänkande och kreativa entreprenörer i Norr- och Västerbotten.
Andreas berättade om de program som nu genomförs, bland annat för nyare företag som vill
startat sitt företag och vill komma igång.
– Vi vill stärka entreprenören i det man sysslar med.

Jessica Lindberg arbetar i ett projekt kallat Gröna näringen.
– Vi jobbar hårt för att stärka den gröna näringen, säger hon.
Projektets huvudmän är Region Norrbotten och Piteå kommun.
Bland annat så driver de just nu en ”mobil gårdsbutik”, där syftet är att öka intresset för lokalproducerade livsmedel.
Gårdsbutiken är på väg till Älvsbyn och dyker upp på torget i början av september.
I butiken kommer det att finnas produkter från cirka elva lokala producenter och den kommer att vara obemannad.
Man kan handla helt själv med en QR-kod och ett bank-id.
Producenterna svarar själva för att se till att varorna finns på hyllan.
I princip kommer maten att vara tillgänglig från sex på morgonen till elva på kvällen.
Under tre veckor kommer butiken att finnas på plats.

Mötet avslutades med Annelie Johansson, Älvsbyns kyrkstad, som berättade att de digitala skärmarna vid infarterna och utanför Forum i Älvsbyn och tidningen Älvsbybladet har betytt väldigt mycket för kommunens besöksnäring i sommar.
Många besökare har hittat till kyrkstaden i somras genom den annonseringen.
Nästa frukost blir den 24 september.

Text: Lars-Eric Lundberg
Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension