Aktuellt Covid-19 läge i Regionen

24 SEP 2021
Skrivet av :

Nu länkar vi till Region Norrbottens sida med

Information om coronaviruset


Nedanstående del av sidan uppdateras normalt under varje vecka.
Här finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från Riksdag, Regering, FHM, Länstyrelse, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun

2021-09-23

Pressträff om covid-19

23 september 2021

Länk

Folkhälsomyndigheten Sverige
…..

2021-09-23

Avveckling av restriktioner Länk

Digital Pressträff

Torsdagen den 23 september kl.
Socialminister Lena Hallengren och kultur- och demokratiminister Amanda Lind in till en pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner.
Vid pressträffen medverkar även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringen
…..

2021-09-22 kl.10:55

Nu är journalsystemet igång igen

Vid halv elva på förmiddagen började Region Norrbottens journalsystem att fungera igen.

– Vi har felsökt och kunde sedan starta om journalsystemet. Nu kommer vi att undersöka vad vi ska göra för att minimera risken att det händer igen, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Eftersom journalsystemet är igång kan alla besök under eftermiddagen genomföras som planerat. Den lista som tidigare varit publicerad på norrbotten.se gäller inte längre.

Alla patienter vars besök har blivit inställda kommer att kontaktas personligen för att få en ny tid

Region Norrbotten
…..

2021-09-22

Driftstopp orsakar omfattande störning i vården

Region Norrbotten har drabbats av en driftstopp i journalsystemet VAS. Just nu kan vårdpersonal varken se eller registrera uppgifter i patienternas journaler. De flesta planerade operationer och alla besök i tandvården ställs in under förmiddagen, men besök på hälsocentralerna och vissa mottagningar kommer att kunna genomföras.

Vården har gått över till manuella rutiner och det pågår en omfattande felsökning för att komma till rätta med driftstoppet.

Akutmottagningarna tar fortfarande emot akuta patienter och ambulansverksamheten fungerar som vanligt. De flesta planerade operationer ställs in under förmiddagen.

– Patienter som behöver akut vård kommer att få den vård de behöver. Men den planerade vården ställs delvis in eftersom vi inte har tillgång till patienternas journaler, säger Ulf Bergman, chef Division Nära.

Patienter som har ett besök planerat på sin hälsocentral ska komma på besöket, om man inte blir personligt kontaktad av vården. Inom tandvården ställs de planerade besöken in under förmiddagen. Norrbottningar som är i behov av vård uppmanas att söka vård som vanligt genom Digitalen eller att ringa 1177. Alla patienter vars besök inte kan genomföras kommer att kontaktas för att få en ny tid. Norrbotten.se kommer att uppdateras med en detaljerad lista över vilka besök som kan genomföras och vilka som ställs in.

Exakt vad driftstörningen beror på är i nuläget okänt. En omfattande felsökning pågår, men just nu finns ingen prognos för när felet kan vara löst.

– Vi hade en driftstörning förra veckan och undersöker om dagens driftstopp i journalsystemet har koppling till det, säger Unto Järvirova, chef Division Regionstöd.

Driftstörningen gör också att patienter inte kan komma åt hela sin journal via 1177.se.

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

CoV 19 Norrbotten V37

Region Norrbotten
…..

2021-09-20

Vattenläcka på Sunderby sjukhus

Strax före kl. 22 på söndagskväll fick Region Norrbotten information att det trängt in vatten på plan 1 på Sunderby sjukhus. Räddningstjänst och Regionens fastighetsjour jobbar med att pumpa ut vattnet, som har börjat att sjunka undan. Sjukhusledningen arbetar just nu med att se över sjukhusets vitala funktioner och ser i nuläget inga hot mot dessa.

Region Norrbotten
…..

2021-09-13

CoV 19 Norrbotten V36

Region Norrbotten
…..

2021-09-12

Vaccin återfunnet

Vid inbrottet i vaccinationslokalen Lombia ishall i Kiruna natten mot lördagen försvann två förpackningar covid-19-vaccin. Det rörde sig om vaccin där bäst före-datum gått ut, vilket i sin tur dels beror på att efterfrågan minskat kraftigt, dels på att förhållandevis många patienter avbokat sina vaccinationstider.

Polisen återfann den ena förpackningen inne i lokalen igår och har nu återfunnit den andra. Merparten av ampullerna har återfunnits sönderslagna.

Bedömningen är fortsatt att vaccinationerna kan ske enligt plan på tisdag.

Region Norrbotten
…..

2021-09-11

Inbrott i vaccinationslokalen i Kiruna

Under lördagsmorgonen upptäcktes att det har varit ett inbrott i vaccinationslokalen i Lombia ishall, Kiruna.

Vid en första överblick verkar inget av vikt verkar vara stulet och inga personuppgifter fanns i lokalen, men skadegörelse har förekommit.  Händelsen är polisanmäld.

– Vi bedömer att vaccinationer kan ske som planerat på tisdag, säger Lena Norén, verksamhetschef Kiruna hälsocentral.

Region Norrbotten
…..

2021-09-06

Pressträff med Lena Hallengren, Amanda Lind och Johan Carlson

Länk

Regeringen
…..

2021-09-06

CoV 19 Norrbotten V35

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Extra dos vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Ungefär 1500 norrbottningar kommer att bli kontaktade av vården för att sedan boka vaccinering själva via telefon.

– För de som på grund av sjukdom eller pågående behandling har nedsatt immunförsvar blir inte skyddet med vaccination lika effektivt. Därför är det viktigt att dessa får en möjlighet till en extra dos vaccin mot covid-19, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar kan från och med 1 september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

– De allra flesta av de som behöver en extra dos vaccin kommer att kontaktas av behandlande mottagning eller läkare inom ett par veckor och kan sedan själva boka tid för vaccination via telefon, säger Pia Näsvall.

Region Norrbotten
…..

2021-09-03

Aktuella patientgrupper för extra dos

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin:

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
 • Genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste 3 åren, eller med en pågående graft versus host- sjukdom (GvH, en transplantat- mot värden- reaktion) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR T-cells behandling (en typ av cancerbehandling).
 • Primär allvarlig immundefekt.
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
 • Avancerad hiv.
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Läs mer om covid-19 och vaccination på 1177.se

Region Norrbotten
…..

2021-08-30

CoV 19 Norrbotten V34

Region Norrbotten
…..

2021-08-20

Äldre norrbottningar är färdigvaccinerade

Norrbottningar över 60 års ålder är så gott som färdigvaccinerade. Nu handlar det om att så många som möjligt i yngre åldrar snabbt ska boka sin första vaccindos. Den andra dosen kan dessutom komma att ges snabbare med bättre tillgång till vaccin.

– Den stora massvaccineringen närmar sig slutet så det är nu man ska passa på att boka vaccinering. Att ha bra skydd mot covid-19 inför hösten är viktigt, särskilt med tanke på att det är den mer smittsamma deltavarianten av coronaviruset som tagit över, säger Pia Näsvall, hälso – och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Mer än 90 procent av alla över 60 år är fullvaccinerade i Norrbotten, något större andel än på riksnivå. Det återstår 25 200 norrbottningar mellan 18 och 59 år som ännu inte bokat sin första dos och 49 600 i den åldersgruppen som inte fått sin andra dos. Förra veckan hade 21 procent av 16 och 17-åringarna fått sin första dos.

– Vi ser också över möjligheten att själv kunna boka sin andra dos digitalt. Det gör det enklare för studenter och andra som fått sin första dos i annan region och nu flyttar upp till Norrbotten, säger Pia Näsvall.

Det skiljer sig åt en del vad gäller vaccintäckning mellan kommunerna i Norrbottens främst bland yngre personer. Bokningsläget är allmänt bättre så uppmaningen är att boka sin vaccintid snarast möjligt för den som väntat med det.

Region Norrbotten
…..

2021-08-16

Stadsministerns Pressträff om Corona

Källa: Regeringskansliet You Tube kanal
…..

2021-08-06

Prioritera din bokade vaccination mot covid-19

Många norrbottningar kommer inte till sin bokade vaccinationstid och får istället för gratis vaccinering en faktura för uteblivet besök på 400 kr plus faktureringsavgift.

– Se till att avboka eller omboka ditt besök i tid om du absolut inte kan komma på grund av sjukdom eller annat. Det är viktigt att bokade tider prioriteras. Vi vill vaccinera alla som bokat tid så snabbt som möjligt med det vaccin som finns tillgängligt, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Norrbotten.

Till exempel har det vid vaccinationsmottagningen i Luleå under veckan som mest varit 55 personer per dag som inte kommit på sina tider, utan att ha avbokat.

– De som varit inbokade för sin andra dos kommer oftast i tid. Det är i första hand de som bokat tid för sin första dos som inte dykt upp. Med 10 bås för vaccinationer och ett 30-tal personer i tjänst, är det förstås tråkigt att inte få ge alla tillgängliga doser. Inga doser behövde dock kasseras på grund av de uteblivna besöken, då doserna görs i ordning efter de som faktiskt finns på plats och vaccineras, säger Eva-Lena Holmkvist Parkström, samordnare för vaccination på Coop Arena i Luleå.

Tidigare togs avgiften bort för de som inte ville ha en andra dos av Astra Zenecas vaccin, men avgift för uteblivande gäller för alla vanliga vårdbesök. Fler kan vaccineras om avbokning eller ombokning görs i tid, senast 24 timmar innan besöket.

Så ombokar eller avbokar du tid för vaccination

 • Du kan omboka eller avboka din tid för den första dosen vaccin genom bekräftelsen i inkorgen, när du har loggat in på 1177.se.
 • Ombokning eller avbokning av din tid för den första dosen kan även göras via telefon 010-452 63 03 för dig som telefonbokat vaccinering.
 • Du kan endast boka om den andra dosen i undantagsfall som t ex sjukdom, eftersom vaccinet är reserverat till dig vid detta tillfälle.
 • Ombokning av den andra dosen görs via telefon 010-452 63 03.
 • Telefonbokningen är öppen helgfri måndag till fredag klockan 9–16.

Region Norrbotten
…..
2021-08-05

Nu öppnar vaccinationsbokningen för 16-17-åringar

Nu kan alla norrbottniska ungdomar som är 16-17 år boka tid för vaccination mot covid-19. Det är drygt 6 000 ungdomar, födda 2005 och tidigare, som från 5 augusti kl. 13 kan boka sin tid på 1177.se.

På startsidan till 1177.se finns information om hur man hur man skaffar e-legitimation (Freja e-id plus) som minderårig. Den behövs för att kunna boka tid. Det är enkelt att göra själv med app i mobilen.

Det går även att ringa 010-452 63 03. Det är samma tider som finns tillgängliga för bokning oavsett hur man bokar.

– Det kan hända att den första lediga tiden finns först i början av september och det beror på att vi inte får så mycket vaccin just nu. Du får inte en tidigare tid om du ringer oss, utan tiderna som är lediga finns tillgängliga på webben eller om du ringer. Kolla gärna på 1177.se först, säger Pia Näsvall, vaccinationssamordnare i Region Norrbotten.

Erbjudande om vaccinering börjar distribueras till vårdnadshavare för ungdomarna under nästa vecka. Där finns även en samtyckesblankett från vårdnadshavare som ska tas med vid vaccineringen. Vaccineringspersonal kan även göra en mognadsbedömning på plats som ersätter samtyckesblanketten.

Region Norrbotten
…..
2021-07-30

Nu är testresultatet av bärplockarna färdigt

Resultat från provtagningen av bärplockarna har nu kommit. Det visar att av de 76 som provtagits med PCR-test har åtminstone 58 påvisad covid-19. Huruvida det är deltavarianten får vi svar på tidigast nästa vecka, då resultat för den tar längre tid att få fram.

Ingen är allvarligt sjuk utan flertalet har lindriga symtom, säger Jonas Hansson, Bitr. Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Smittskydd och bärföretaget fortsätter nu sitt arbete tillsammans för att hantera den uppkomna situationen, viktigt nu är att man på anläggningar där bärplockare finns är uppmärksam på alla, även mycket lindriga, symtom och i så fall isolerar personen och testar för covid-19.

Region Norrbotten
…..
2021-07-29

Bekräftade fall av covid-19 bland bärplockare i länet.

Region Norrbotten fick besked om misstänkt covid-19 smitta på ett bärföretag i länet. Därför har provtagning gjorts av samtliga bärplockare, svar beräknas komma på fredag. Region Norrbotten fortsätter att fördjupa sin samverkan med bärföretagen för att minska spridningen av covid-19.

Redan i juni hade smittskyddsläkaren Anders Nystedt möte med länets bäruppköpare, tillsammans med länsstyrelsen. Syftet med mötet var att hitta tydliga råd och rutiner om covid-19 smitta skulle uppstå bland bärplockare.

Smittskydd och bärföretaget arbetar nu tillsammans för att hantera den uppkomna situationen. Smittskydd bedömer att risken är liten att smittan kommer föras vidare om de smittade agerar enligt riktlinjerna, vilket förutsätts. Det är svårt att veta hur detta kommer utvecklas, men Region Norrbotten följer utvecklingen och agerar efter den bland annat genom att ge fortlöpande råd till bärföretaget.

– Vi vill hjälpa bärplockarföretagen att minska risken för att smitta uppstår. Det är av största vikt att företagen agerar snabbt för att förhindra smittspridning vid misstanke om covid-19 på en anläggning, säger Jonas Hansson, Bitr. Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.