Nya avgifter för hemsjukvården och äldreomsorgen

11 AUG 2021
Skrivet av :

Tidigare under sommaren klubbade kommunfullmäktige igenom nya taxor och avgifter inom hemsjukvården, Älvsbyns kommun.

Från och med 1 juli gäller följande avgifter:

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 300 kr

Sjukvårdande behandling 300 kr

Utprovning av hjälpmedel 300 kr

Avgift för hemsjukvård per månad 300 kr

Uteblivet besök debiteras 400 kr

Ovanstående taxor inom äldreomsorgen ingår i högkostnadsskyddet och förändras om maxtaxan ändras.

Kostnad för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Ingen avgift tas ut för:

  • Hembesök och fotvård för 85-åringar och äldre. Kostnad kan dock tillkomma för exempelvis utprovning av hjälpmedel
  • Hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesöket)
  • Patient som är psykiskt funktionshindrat på grund av psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos
  • Barn och ungdomar under 20 år
  • Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet
  • Patienter med psykisk störning och missbruk, så kallad dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom psykiatrin

Reviderad taxa/avgifter inom äldreomsorgen

Sedan 1 augusti gäller följande priser för personer inom äldreomsorgen:

Revidering av omvårdstaxa vid vistelse på korttidsboende enligt SoL: 71,26 kr/dygn

Uttag av omvårdnadsavgift vid insatser av utredningsenhet: 71,26 kr/dygn

Källa: Älvsbyns kommun

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.