Aktuellt Covid-19 läge

04 AUG 2021
Skrivet av :

Region Norrbotten är i förstärkningsläge.

Dagens rapport visar att:

 • 12 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 26949 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Uppdateras på vardagar.
 • Idag vårdas 2 personer med covid-19 på sjukhus i länet, 1 person vårdas på C-IVA. Uppdateras på vardagar.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Uppdateras ej dagligen.
 • Under vecka 30 testades 1545 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 105 av dessa (6,8 procent) testades positivt för covid-19. Uppdateras på måndagar.
 • Till och med vecka 29 har 165 956 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 98 491 personer har fått två doser. (källa: Folkhälsomyndigheten). Uppdateras på torsdagar.

Sifforna över nytillkomna fall samt personer som får sjukhusvård avser tiden från klockan 08.00 föregående vardag till klockan 08.00 idag.

Uppdaterat 4 augusti

Dagens rapport visar att:

 • 2 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 26937 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Uppdateras på vardagar.
 • Idag vårdas 2 personer med covid-19 på sjukhus i länet, 1 person vårdas på C-IVA. Uppdateras på vardagar.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Uppdateras ej dagligen.
 • Under vecka 30 testades 1545 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 105 av dessa (6,8 procent) testades positivt för covid-19. Uppdateras på måndagar.
 • Till och med vecka 29 har 165 956 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 98 491 personer har fått två doser. (källa: Folkhälsomyndigheten). Uppdateras på torsdagar.

Sifforna över nytillkomna fall samt personer som får sjukhusvård avser tiden från klockan 08.00 föregående vardag till klockan 08.00 idag.

Uppdaterat 3 augusti

Dagens rapport visar att:

 • 79 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19 (fredag 76, lördag 2, söndag 1), vilket innebär att totalt 26935 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Uppdateras på vardagar.
 • Idag vårdas 2 personer med covid-19 på sjukhus i länet, 1 person vårdas på C-IVA. Uppdateras på vardagar.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Uppdateras ej dagligen.
 • Under vecka 30 testades 1545 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 105 av dessa (6,8 procent) testades positivt för covid-19. Uppdateras på måndagar.
 • Till och med vecka 29 har 165 956 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 98 491 personer har fått två doser. (källa: Folkhälsomyndigheten). Uppdateras på torsdagar.

Sifforna över nytillkomna fall samt personer som får sjukhusvård avser tiden från klockan 08.00 föregående vardag till klockan 08.00 idag.

Uppdaterat 2 augusti klockan 17.10

 

CoV 19 i Norrbotten V 30

Uppdaterad 3 augusti

Ovanstående del av sidan uppdateras normalt under dagen (Måndag – Fredag)


Nedan finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från FHM, Län, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun

2021-07-30

Nu är testresultatet av bärplockarna färdigt

Resultat från provtagningen av bärplockarna har nu kommit. Det visar att av de 76 som provtagits med PCR-test har åtminstone 58 påvisad covid-19. Huruvida det är deltavarianten får vi svar på tidigast nästa vecka, då resultat för den tar längre tid att få fram.

Ingen är allvarligt sjuk utan flertalet har lindriga symtom, säger Jonas Hansson, Bitr. Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Smittskydd och bärföretaget fortsätter nu sitt arbete tillsammans för att hantera den uppkomna situationen, viktigt nu är att man på anläggningar där bärplockare finns är uppmärksam på alla, även mycket lindriga, symtom och i så fall isolerar personen och testar för covid-19.

Region Norrbotten
…..

2021-07-29

Bekräftade fall av covid-19 bland bärplockare i länet.

Region Norrbotten fick besked om misstänkt covid-19 smitta på ett bärföretag i länet. Därför har provtagning gjorts av samtliga bärplockare, svar beräknas komma på fredag. Region Norrbotten fortsätter att fördjupa sin samverkan med bärföretagen för att minska spridningen av covid-19.

Redan i juni hade smittskyddsläkaren Anders Nystedt möte med länets bäruppköpare, tillsammans med länsstyrelsen. Syftet med mötet var att hitta tydliga råd och rutiner om covid-19 smitta skulle uppstå bland bärplockare.

Smittskydd och bärföretaget arbetar nu tillsammans för att hantera den uppkomna situationen. Smittskydd bedömer att risken är liten att smittan kommer föras vidare om de smittade agerar enligt riktlinjerna, vilket förutsätts. Det är svårt att veta hur detta kommer utvecklas, men Region Norrbotten följer utvecklingen och agerar efter den bland annat genom att ge fortlöpande råd till bärföretaget.

– Vi vill hjälpa bärplockarföretagen att minska risken för att smitta uppstår. Det är av största vikt att företagen agerar snabbt för att förhindra smittspridning vid misstanke om covid-19 på en anläggning, säger Jonas Hansson, Bitr. Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Region Norrbotten
…..

2021-07-15

Färre olösta pass på akuten

Bemanningsläget på akutmottagningen på Sunderby sjukhus är bättre än tidigare. Nu återstår 10-15 pass att lösa. Men trots att läget är bättre fortsätter belastningen på medarbetarna att vara mycket hög.

Inför sommaren saknades det medarbetare på ungefär tusen pass på Sunderby sjukhus akutmottagning. Nu är det 10-15 pass som är obemannade.

– Det har krävts mycket arbete för att lösa alla passen och den absoluta merparten står vår egen personal för. De har tagit på sig mellan 600 och 700 övertidspass, säger Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande.

Höjda ersättningar för att ta extra pass, kompetensväxling mellan sjuksköterskor och undersköterskor, stängning av covid-akuten, hyrpersonal och individuella sommarscheman med frivillig övertid är annat som bidragit till att bemanna schemat. En del medarbetare har jobbat 48 timmar i veckan, andra ännu mer.

– Våra medarbetare ställer verkligen upp och gör långt mycket mer än vad vi kan begära. De sliter för att det ska gå ihop och det är tufft, säger Mattias Morin.

För en vecka sedan vädjade Region Norrbotten om att personer med lindriga skador och åkommor skulle söka vård genom att kontakta Digitalen eller ringa 1177 istället för att åka till akuten. Det gäller fortfarande.

– Att det bara är patienter med verkligt akuta besvär som kommer till oss är en förutsättning, konstaterar Mattias Morin.

Region Norrbotten
…..

2021-07-07

Besöksrestriktioner kvar över sommaren

Besöksrestriktionerna i vården fortsätter att gälla under sommaren. Även om smittspridningen minskar är läget i vården mycket ansträngt.

På grund av det ansträngda läget där personalen sliter hårt kan Region Norrbotten inte riskera att covid-19 sprids på sjukhusen.

– Vi måste vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra det, och tyvärr är besökare en risk, säger Anna Pohjanen, chef för Division Läns 2.

Den som vill besöka en anhörig som vårdas på sjukhus eller hälsocentralernas observationsplatser måste kontakta personal på avdelningen innan. Om särskilda skäl finns kan besök för enstaka personer tillåtas.

– Om du har svårt sjuka anhöriga eller andra viktiga skäl för ett besök så ska du inte tveka att kontakta vårdenheten och rådgöra med dem. Då kan ni komma överens om, och hur, besöket kan genomföras så säkert som möjligt. Vi vill också påminna om att du som besöker vården, oavsett skälet till ditt besök, fortsatt ska bära munskydd.

Region Norrbotten
….

2021-07-06

Långa väntetider på akuten på Sunderby sjukhus

Just nu kan det bli långa väntetider på akutmottagningen på Sunderby sjukhus. Personer som har lindriga besvär uppmanas att kontakta Digitalen eller 1177 istället för att åka till akuten.

Normalt sett har samtliga akutmottagningar i Norrbotten korta väntetider. Det visar flera sammanställningar från Socialstyrelsen.

Just nu är läget dock annorlunda eftersom många söker vård för lättare skador och åkommor som inte behöver akutsjukvård.

– Vi prioriterar alltid svårt sjuka och skadade patienter först. Det gör att de som besöker akutmottagningen med problem som inte är akuta får vänta länge, säger Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande vid Sunderby sjukhus.

Så söker du vård i sommar

Vid livshotande skador och sjukdomar – ring 112.

 1. Börja med att söka efter råd om egenvård på 1177.se
 2. Om du behöver prata med någon om din skada eller sjukdom – ring 1177 eller kontakta Digitalen via norrbotten.se/digitalen.
 3. Om 1177 råder dig att ta kontakt med hälsocentral, jourcentral eller akutmottagning – gör det. Digitalen kan hjälpa dig vidare i vården om det behövs.

Vårdens öppettider i sommar

 • Hälsocentralerna har öppet på dagtid under vardagar. Ring alltid först.
 • Jourcentralen i Luleå har öppet helger, kl 10-17.
 • Jourcentralen i Boden har öppet helger, kl 13-19
 • Jourcentralen i Piteå har öppet fredag 18-21, helger 11-19
 • För jourtider på övriga orter, besök norrbotten.se för att se vad som gäller där just du bor. Sök på din hälsocentral på startsidan.

Region Norrbotten
….
2021-07-02

Smitta sprids till äldre när regler inte följs

När det slarvas med avstånd och skyddsutrustning, då sprids covid-19 inom äldreomsorgen. Det konstaterar chefen för Region Norrbottens Vårdhygien, Susanne Hansson Frölander.

Trots att Region Norrbotten igår kunde rapportera att smittspridningen i Norrbotten är låg finns goda skäl till att fortsätta hålla garden uppe. Det visar exempel från äldreomsorgen.

– I ett nyligt fall blev en äldre person smittad av anhöriga när de kramades på en examensfest. Efter det spreds smittan till personalen som i sin tur riskerade att smitta fler av de äldre på boendet och även kollegor, säger Susanne Hansson Frölander.

Att använda rätt skyddsutrustning enligt vårdhygiens rekommenderade nivå minimerar risken att smittas och att föra smitta vidare, det är något som Region Norrbotten erfarit under pandemin.

– När vi använder munskydd och visir samtidigt som vi sköter basala hygienrutiner på rätt sätt, till exempel med handsprit, så förebygger vi smitta och smittspridning.

Att äldre och vårdpersonal är vaccinerade stoppar inte smittspridningen helt och hållet. Vaccinet skyddar mot att man blir svårt sjuk och avlider, men risken finns fortfarande.

– Är det några som fortfarande är särskilt utsatta är det äldre eftersom sjukdomen är en svår prövning för dem. Därför är det extra viktigt att följa de vårdhygieniska rutinerna inom äldreomsorgen och att besök sker på ett smittsäkert sätt.

Region Norrbotten

…..

2021-07-01

Norrbotten nere på mellannivå för smittspridning och belastning

Nu uppfyller Norrbotten flera av de krav Folkhälsomyndigheten fastslagit för att samhället ska kunna anpassa öppna igen. Det är låg smittspridning, att många vuxna vaccinerats och att antalet patienter med covid-19 inom sjukvården är låg.

Under onsdagen testade 16 personer i Norrbotten positivt för covid-19. Det innebär att antalet personer som insjuknat under de senaste två veckorna är så lågt att Norrbotten enligt Folkhälsomyndighetens krav kan gå vidare till nivå 2 i öppnandet av samhället. Det innebär att Norrbotten nu ligger på en mellannivå för belastning av vården och smittspridning, jämfört med att fram tills nu legat på den högsta nivån.

– Vi har faktiskt inte haft så här låg smittspridning sedan oktober förra året, säger Anders Nystedt, Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Norrbotten uppfyller just nu även de övriga kraven som berör belastningen på sjukvården och hur många som vaccinerats.

– När det gäller vaccinationen är kravet att minst 50 procent av alla vuxna ska vara vaccinerade och det klarar vi.

För att nivå 2 ska uppfyllas får totalt åtta personer i Norrbotten vårdas på sjukhus för covid-19, varav 2 på IVA. I Norrbotten är det just nu fyra personer med smittsam covid-19 som får sjukhusvård, ingen av dem får intensivvård.

– Det är glädjande att se, men här måste vi hålla två tankar i huvudet på samma gång och komma ihåg att den övriga belastningen på vården fortfarande är mycket hög.

Under juni är det två personer i Norrbotten som har avlidit med covid-19.

Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.