Ytterligare två helikoptrar i beredskap

Vattenbomning Foto: MSB

Just nu pågår flera större bränder i Norrland efter en period med extremt hög brandrisk.

Tio helikoptrar och fyra skopande flygplan är sedan onsdagen i beredskap på olika orter i Norrland och har använts flitigt i flera dagar. Med ökad brandrisk även på Gotland och i Södermanland beslutade MSB under torsdagen att sätta ytterligare två helikoptrar i beredskap. Helikoptrarna är placerade i Västerås och har 90 minuters beredskap.

– Eftersom Norrland har stora ytor, hög brandrisk och flera pågående bränder just nu behöver vi ha många tillgängliga resurser där, säger Anna-Karin Hamrén, verksamhetsansvarig för nationella insatser och civilskydd på MSB och fortsätter:

– Men nu ser vi också en ökad brandrisk i Södermanland och på Gotland. Därför behöver vi ta in ytterligare två helikoptrar i beredskap. Dessutom håller vi beredskap för att kunna stödja våra grannländer genom EU-samarbetet och vi vet att brandrisken i till exempel Finland är mycket hög just nu.

Bara under de senaste fyra dagarna har räddningstjänsterna fått stöd av helikoptrar och skopande flygplan vid 16 insatser, varav 15 har varit i Norrland.

Foto: Ismael Jorda/MSB

– Tack vare att vi haft resurserna placerade i Norrland har vi kunnat ge snabb hjälp. Flera av bränderna har varit i svårtillgänglig terräng och därmed svåra att komma åt för räddningstjänstens markstyrkor.

Beredskapen just nu

Beslut om beredskapen gäller 29 juli kl. 13:00 – 30 juli kl. 13:00. Ytterligare beslut om förändrad beredskap kan vid behov fattas under perioden.

Totalt tolv helikoptrar i 90 minuters beredskap

Luleå, 2
Kvikkjokk, 2
Lycksele, 2
Sollefteå, 2
Östersund, 2
Västerås, 2 (förberedda även för Gotland)

Totalt fyra skopande flygplan Baserade i:
2021-08-04

Grekland EU styrka, 2
Lycksele, 2

Stöd vid omfattande skogsbränder

Utöver de flygande resurserna har MSB även skogsbrandsdepåer på 14 orter i Sverige. Depåerna innehåller utrustning för skogsbrandssläckning som till exempel brandslang, motorsprutor och motorsågar. MSB har även högkapacitetspumpar som kan transportera iväg vatten långa sträckor.
Vid omfattande skogsbränder kan MSB tillföra ytterligare stöd för till exempel samverkan och ledning och värdlandsstöd för att ta emot internationellt stöd.

Fakta: flygande förstärkningsresurser

Bränder släcks primärt av kommunal räddningstjänst från marken. När händelsen riskerar att bli för omfattande eller komplex för kommunens egen beredskap kan MSB stödja med till exempel flygande resurser i form av helikoptrar och mindre skopande flygplan. De flygande resurserna ställs i beredskap nära de platser i landet där risken för skogsbränder är som störst. På detta sätt minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder. MSB har avtal med företag om minst 10 helikoptrar och 4 skopande flygplan.

De flygande förstärkningsresurserna är en del av RescEU som är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser vid kriser. Under säsongen 2021 är sex av helikoptrarna och två av de skopande flygplanen en del av rescEU. I praktiken betyder det att resurserna kan kallas ut på EU-uppdrag och också att kostnaderna för beredskapen till viss del täcks av EU.

Källa o Bilder: MSB 2021-07-29

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.