Stor eldfara och risk för skogsbrand

Det råder stor risk för skogsbrand i många delar av Sverige enligt SMHI och det gäller även Norrbotten.

I Piteå och Älvsbyn varnar räddningschef i beredskap, Stefan Sjöberg, för att det lokalt är mycket stor brandrisk.
Stor försiktighet gäller vid eventuell eldning utomhus.

-Eldning sker alltid på egen risk och du har ett ansvar att se till att det är säkert om du ska elda i skog och mark, säger Stefan Sjöberg.

Just nu råder inte eldningsförbud men det är extra viktigt att den som ska elda tänker på säkerheten.

-Vi rekommenderar eldning på angiven grillplats om du ska elda utomhus när brandrisken är stor. Undvik helt att elda direkt på backen. Ha alltid vatten nära till hands, blöt gärna området runt eldstaden innan du eldar och se till att elden är helt släckt innan du lämnar platsen, säger Stefan och tipsar om appen Brandrisk ute som MSB skapat för att ge bra råd vid eldning utomhus.

Källa: Räddningstjänsten i Pite Älvsbyn

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.