Bedrägerierna som växer just nu

19 JUL 2021
Skrivet av :

Nya siffror: Bedrägerierna som växer just nu i Norrbotten
Antalet anmälda bedrägerier ökar i Polisregion Nord, som Norrbotten tillhör. Framför allt anmäls fler annonsbedrägerier än tidigare.
Det visar ny statistik för årets första sex månader, som försäkringsbolaget If har analyserat.

Förra veckan publicerade Brå nya siffror över den anmälda brottsligheten under det första halvåret 2021. Statistiken visar på två tydliga trender för bedrägeribrottsligheten: antalet anmälningar minskar generellt, men det finns samtidigt vissa bedrägerityper som växer kännbart.

Polisregion Nord, som Norrbottens län tillhör, sticker däremot ut med ett högre antal bedrägerianmälningar i år jämfört med i fjol. Mellan januari och juni i år anmäldes 13 procent fler bedrägeribrott än under motsvarande tid 2020.

Ett ökande antal fakturabedrägerier, bedrägerier genom social manipulation och annonsbedrägerier drar upp siffrorna. Framför allt anmälningar om annonsbedrägerier har gått upp med hela 102 procent.

Däremot minskar identitetsbedrägerierna och kortbedrägerierna. Under första halvåret anmäldes 28 procent färre kortbedrägerier än året före.

Det är dock värt att notera att statistiken över bedrägeribrott kan färgas av att enskilda ärenden kan ge upphov till väldigt många anmälningar.

– Den tekniska utvecklingen har öppnat för nya möjligheter att begå brott. I takt med ökad internetanvändning, till exempel mer e-handel, har tjuvarna blivit mer aktiva på nätet – de har också ställt om till det digitala. Under corona har vi sett en särskilt stor ökning av bedrägerier mot äldre personer, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Brås egen slutsats är att utvecklingen i anmäld bedrägeribrottslighet inte har någon uppenbar koppling till coronapandemin.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.