Region Norrbotten i nytt samarbete

01 JUN 2021
Skrivet av :

Foto: Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans övertar driften av helikopterverksamheten i Region Norrbotten

– Tillsammans kan vi och de andra regionerna inom Svensk luftambulans utveckla den prehospitala vården. Genom att gå samman blir vi både starkare, kostnadseffektivare och mer kompetenta, säger Per Marcusson.

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund som ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna. Idag består förbundet av Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Värmland, Region Uppsala och Region Västerbotten.

– I praktiken kommer det här att innebära att vi i Norrbotten samarbetar med de andra regionerna. Vi ska ha hög tillgänglighet och snabbt vara på plats där vi behövs. Intensivvården börjar redan på skadeplatsen, säger Per Marcusson.

Svensk Luftambulans förbundsdirektör välkomnar Region Norrbotten in i förbundet.

– Svensk Luftambulans vill verka för nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård som inkluderar luftburna intensivvårdstransporter. Därför känns det hoppfullt när kommunalförbundet växer och utvecklas i den utstakade riktningen, säger förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist.

Källa: Region Norrbotten

Idag, den 1 juni, blir helikopterbasen i Gällivare den tredje basen i flygoperativ drift inom SLA. Sedan tidigare driftas baserna i Karlstad och Mora.

– Vi är inne i en expansiv fas, säger förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist. Det känns hoppfullt när kommunalförbundet växer och utvecklas i den utstakade riktningen mot nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård inklusive luftburna intensivvårdstransporter.

Efter ett drygt år av förberedelser välkomnas nu 35 medarbetare (piloter, tekniker, sjuksköterskor och anestesiläkare) till Svensk Luftambulans.

Källa: Svensk Luftambulans

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.