Det pekar uppåt för Älvsbyn

22 JUN 2021
Skrivet av :

Älvsbyn rusar uppåt i småföretagarindex.

En mätning som Småföretagarna Riksförbund gör som visar förutsättningarna för småföretagare i kommuner. Från en plats nära 190 har vi rusat upp till 19 plats i Sverige och etta i Norrbotten över vilken kommun som har bästa förutsättningarna för små företag.

Det här berättade Mattias Andersson, representant från Småföretagarnas Riksförbund, vid fredagens företagsfrukost. Den sista frukosten innan sommaruppehållet, som var späckad med nyheter.

Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare, öppnade frukosten och presenterade både Anna Lundberg, vice kommunalråd och Anna Lindberg, ny på posten som kommunchef. Ordinarie kommunalråd, Tomas Egmark, beräknas komma tillbaka under augusti.

Anna Lindberg gjorde en summering av det första halvåret, med hjälp av personalen då hon enbart jobbat sex veckor själv.

En viktig punkt som hon tog upp är den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Här finns planer för många av byarna runt i kommunen. Finansieringen sker via landsbygdsprogrammet, men även staten skjuter till pengar så att så många som möjligt ska kunna få del av bra uppkopplingar.

Just nu pågår förhandlingar om Bredsel, Nedre svedjan, Nybyn och Salberg i samråd med bygdeföreningar och andra. Men man jobbar vidare med fler områden i Älvsbytrakten.

Anna Lundberg berättade även att man sagt upp driftavtalen rörande Storforsen som man haft med Länsstyrelsen med bakgrund av att det inte längre går ihop för kommunen.

Då det gäller simhallen och den nya sporthallen så fortsätter diskussionen runt vissa frågor.

– Vad ska vi fylla de här byggnaderna med? Den frågan pågår fortlöpande berättade Anna Lundberg.

Det som bland annat diskuteras är driften.

Ska kommunen driva anläggningarna eller ska det ske via entreprenad? Det är bara en av många frågor, vidare så ska ju fastigheterna även fyllas med aktiviteter, så det finns en hel del att fundera på allt eftersom byggandet fortskrider. Det här är en fråga för fullmäktige och kommer att fortsätta utredas under hösten. Förslag mottages tacksamt.

På kultursidan så är det mesta inställt under den här våren, men två föreställningar, en med Ronny Eriksson och en med Rickard Söderberg, blev ju inställda på grund avpandemin. De kommer att dyka upp nästa år istället.

Däremot har kommunen fått medel till att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, så visst händer det saker i vår kommun. Från kultursidan meddelas även att en del av vårens planering flyttas till hösten.

– Kulturen har blivit digital, men jag tror att det blivit lite torftigt och att många saknar att vara på en riktig konsert, inflikade Anna Lindberg.

Samhällsstrategen Sofia Lundberg meddelade att det pågår arbete med att bygga en fastighet på Lekentomten vid ICA. Där hoppas man att någon byggherre ska presentera en bra idé. Prognosen för boende i Älvsbyn är för närvarande positiv, bland annat med tanke på vad som också händer i kranskommunerna med stora företagsetableringar. Vidare finns ju fortfarande en stor fråga obesvarad.

Blir det en gruva i Laver? Den frågan kommer slutgiltigt att besvaras på riksdagsnivå.

Näringslivsutveklare Sofia Lundberg, belyste även den inverkan som pandemin haft på företagen i bygden. Ur en positiv synvikel har det skapat många nya kreativa lösningar.

– Nu hoppas vi att det börjar vända, sade Sofia vidare.

Fortfarande gäller att om man som företagare behöver ett bollplank, så kan man höra av sig till kommunens krisstödfunktion, naringsliv@alvsbyn.se.

Louise Mattsson, Älvsbyns projektledare i ArtiqDC presenterade slutrapporten för projektet. Syftet med projektet var att utvärdera möjligheterna till industriell symbios i Älvsbyn. Industriell symbios innebär att företag samverkar för att cirkulera energi. Det kan exempelvis handla om att tillvarata restvärme från datacenter och använde det till odling av exempelvis grönsaker. Efter ett antal genomförda intervjuer med företag i Älvsbyn visade det sig att projektet tog en annan vändning och handla mer om social symbios, där företag genom samverkan kan bidra till social symbios. Projektet är ett interregprojekt som finansieras av Interreg Nord, Region Norrbotten, Vattenfall Vattenkraft, Business Oulu, Rovaniemen Kehitys Oy, NxtVN Finland, Energimyndigheten.

Mattias Andersson, Småföretagarnas Riksförbund, berättade att då det gäller företagarindex så har man nio dimensioner för företagandets villkor. De är lokal marknad, företagssamma per capita, överlevnadsgrad, trygghet, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande och kapitalförsörjning.

Älvsbyn hamnade den här gången på 19 plats men grundfrågan blir ”hur går vi vidare mot toppen?”.

Mötet avslutades med en påminnelse om att nästa frukost blir i augusti. Som vanligt kommer det att annonseras ut i god tid.

Text: Lars-Eric Lundberg

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension