Äntligen ny asfalt

24 JUN 2021
Skrivet av :

Nu har vägarna inom området Nybergshägnan fått ny asfalt.

Ny beläggning är lagd längs Björkgatan samt delar av Nyvägen och Skogsgatan.
Björkgatan har smalnats av och är nu 5,5 meter bred med en gång- och cykelväg (GC-väg) som är anlagd för att skydda gång- och cykeltrafikanter.
Målning och skyltning av övergångsställen kommer senare.

Bäckängen – Frejgatan

På Bäckängen har Frejgatan belagts till 5 meter bredd, vilket gör att det fina området nu blir ännu mer attraktiv för tomtköpare.

Ny skyltning vid Nybergas äldreboende,

Kommunen har också ändrat om parkeringarna vid Nybergas äldreboende, så att det nu finns besöksparkering vid samtliga entréer.

Detta är ett önskemål som framförts av (TTR) Trygghets- och tillgänglighetsrådet i kommunen.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.