Militärövningar i Vidsel, Jokkmokk och Luleå

Vidselområdet berörs av militärövningarna framför allt från slutet av vecka 20 samt under vecka 21, 23 och 24.
Under vecka 20 och 21 genomför Norrbottens flygflottilj en grundläggande krigsförbandsövning vilken även är de värnpliktigas slutövning. Övningen genomförs både på F 21 och på Jokkmokksbasen vilket innebär ökad militär verksamhet i anslutning till baserna.

Läs mer

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.