Invald i LRF:s riksförbundsstyrelse

Nu är det klart att 31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Älvsbyn, tar plats som ledamot i riksförbundsstyrelsen i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Hon valdes in i dag vid LRFs riksförbundsstämma.

Beatrice Ramnerö

Beatrice Ramnerö och sambon, tillsammans med 2-årige sonen, är mitt uppe i ett generationsskifte med målet att ta över driften på den gård i Lillkorsträsk i Älvsbyn där de verkar. De driver ett diversifierat lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, entreprenad och besöksnäringsverksamhet. Sedan tre år har de även en successivt växande bärodlingsverksamhet med jordgubbar på 1,5 hektar.

– Jag känner mig hedrad och full av förväntan inför mitt nya uppdrag. En viktig fråga jag kommer att engagera mig i är attraktionskraften, så att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra stora frågor som jag kommer att göra mitt bästa för att driva, säger Beatrice Ramnerö.

Attraktionskraft och kompetensförsörjningsfrågor har gått som en röd tråd genom de engagemang som Beatrice Ramnerö hittills haft. Hon inledde sina engagemang som ordförande för Ultuna studentkår, har därefter jobbat med strategifrågor inom Lantmännen och är projektledare för Gröna Näringar där hon bland annat samordnar Öjeby Lantbruksmässa. Målet är att öka både kompetensförsörjning och andelen lokalproducerad mat i norra Sverige.

– Vi är glada över att välkomna Beatrice till styrelsen. Jag ser fram emot hennes bidrag till styrelsearbetet. Bland mycket annat kommer Beatrices färska erfarenheter av processen kring ett generationsskifte blir värdefulla och ge oss nya perspektiv, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Beatrice Ramnerö är också ordförande i LRF Ungdomen Norrbotten, ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse samt är hållbarhetsambassadör för LRF.

Källa: Pressmeddelande LRF – 20210525

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.