Aktuellt Covid-19 läge

10 MAJ 2021
Skrivet av :

Region Norrbotten Information om coronaviruset

Länken ovan går till Region Norrbottens sida som uppdateras dagligen Må-Fr.

Nedan finns det som har nyhetsvärde från uppdateringar från FHM, Län, Region Norrbotten och Älvsbyns kommun
….
2021-05-10

Pollenkoll åter igång i Norrbotten

Nu mäts pollenhalten i Norrbotten igen. Resultatet av den första mätningen visar på låga halter av träden al, alm och poppel.

De regelbundna mätningarna av pollen återupptas lagom till vårens intåg. I pollenfällan har det fastnat låga halter av al, alm och poppel.

Prognosen för de närmsta dagarna är att det väntas låga halter av al- och videpollen. Låga halter av fjärrtransporterade björkpollen kan också förekomma.

Norrbottens pollenmätning sker i Piteå.

Källa: Region Norrbotten
….

2021-05-07

Nu startar fas 4 av vaccinationen

Idag öppnar vaccinationsbokningen för alla som är 50 år och äldre – oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte. I och med det inleds fas 4 av vaccinationen. – Det här är en efterlängtad dag, konstaterar Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare.

Precis som tidigare kommer äldst gå först inom fas 4. För att kunna boka tid behöver man vara född 1971 eller tidigare, eller tillhöra någon av de grupper som sedan tidigare kunnat boka vaccination.

Tid bokas enklast genom att logga in på 1177.se. Den som inte har e-legitimation eller behöver hjälp med att boka kan ringa 010-452 63 03. Det är samma tider som finns tillgängliga för bokning oavsett hur man bokar.

– Det kan hända att den första lediga tiden finns först ett par veckor fram. Du får inte en tidigare tid om du ringer oss, utan alla bokningsbara tider finns också på webben, säger Pia Näsvall.

Under fas 4 kommer Region Norrbotten få hjälp av andra arbetsgivare, till exempel kommuner, Försvarsmakten och privata företag. Genom att fler än Region Norrbotten vaccinerar kan länet snabbare nå målet om full vaccination av alla som vill vaccineras. Alla kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioritetsordning, men små arbetsgivare kommer att få göra avsteg från åldersgrupperna.

– Det handlar om de arbetsgivare som inte har tillräckligt många anställda inom gruppen 50-59 för att de ska fylla ut ett helt vaccinationstillfälle. Av praktiska skäl så krävs det att man vaccinerar ett visst antal personer åt gången, säger Pia Näsvall.

För att vara säkra på att alla doser kommer till användning inför Region Norrbotten en väntelista för de som kan ta sig till sin vaccinationslokal med kort varsel. Just nu är det bara personer som är 50-59 år som kan anmäla sig till väntelistan. Väntelistan finns på norrbotten.se

– I takt med att vi öppnar vaccinationen för fler åldersgrupper kommer även de att kunna anmäla sig till väntelistan, säger Pia Näsvall.

Vem kan boka tid just nu?

 • Du som är 50 år eller äldre (född 1971 eller tidigare).
 • Du som är 18 till 59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Du som är gravid efter graviditetsvecka 12 och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det rekommenderas också utifrån din ålder och ditt BMI.

Det gäller dig med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
 • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har en mycket kraftig övervikt med BMI över 40.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har Downs syndrom.

Sedan tidigare kan följande boka tid:

 • Du som är 18 år eller äldre och får insatser enligt LSS eller har personlig assistans. Det gäller även personal inom LSS och personlig assistans.
 • Du som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och dina hushållskontakter.
 • Du som har dialysbehandling och dina hushållskontakter.


….
2021-05-06

Smittspridningen fortsatt hög

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt hög i Sverige, i Norrbotten och i Älvsbyns kommun. Norrbotten har för femte veckan i rad över 900 nya covid-19-fall på en vecka. För tolfte veckan i rad har Älvsbyns kommun hög smittspridning med 31 nya fall under vecka 17.

Källa: Älvsbyns kommun
…..
2021-05-03

Dags för nästa grupp att boka vaccination

Nu kan alla som är 18 år eller äldre och har sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli svårt sjuk i covid-19 boka tid för vaccination.

Tidigare har personer ur riskgrupp som är 50-59 kunnat boka tid för vaccination. Nu öppnar vaccinationsbokningen för alla i riskgrupp som är 18 år eller äldre. Det gäller personer med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Mycket kraftig övervikt med BMI över 40.
 • Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Flera funktionsnedsättningar.
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Downs syndrom.

– Du kan vaccinera dig från den dag du fyller 18 år, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnare.

Sedan tidigare kan du som tillhör någon av följande grupper vaccinera dig:

 • Du som är 60 år eller äldre kan boka tid nu (född 1961 eller tidigare).
 • Du som är 18 år eller äldre och får insatser enligt LSS eller har personlig assistans kan också boka tid nu. Det gäller även personal inom LSS och personlig assistans.
 • Du som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och dina hushållskontakter.
 • Du som har dialysbehandling och dina hushållskontakter.
 • Du som är gravid efter graviditetsvecka 12 och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det rekommenderas också utifrån din ålder och ditt BMI.

Det enklaste och snabbaste sättet att boka på är att själv göra bokningen via 1177.se. Den som inte har e-legitimation eller behöver hjälp med att boka kan ringa 010-452 63 03.  När du ringer blir du ombedd att mata in ditt personnummer. Du blir registrerad i en kö och blir sedan uppringd på samma nummer som du ringt från.

Källa: Region Norrbotten

….
2021-04-28
Från Region Norrbotten pressträff med anledning av pandemin.
På pressträffen informerades om följande punkter:

Pressentation 

 • När man tittar på kurvan över hur många som insjuknat i covid-19 syns mycket tydliga och höga toppar efter sportlovet och påsklovet. Nu finns det risk att samma sak upprepas efter Valborg och Kristi himmelsfärdshelgen.
  • Orsaken till att smittspridningen ökat är att norrbottningarna under lovet har träffat folk utanför hushållet och i för stora grupper.
 • Ungdomar kan stå för stor smittspridning, ett exempel på det är när unga valde att fira “100 dagar kvar till examen”. Smittspridningen tog fart på festen och sedan letade sig vidare i samhället.
 • Alla måste göra allt de kan för att stoppa smittan – det gäller både unga, medelålders och äldre.
 • Förhållningsreglerna om att hålla avstånd, vara hemma när man är sjuk och att hålla god handhygien gäller fortfarande för alla i samhället – oavsett om man blivit vaccinerad eller inte. En vaccinerad person kan fortfarande bli sjuk och smitta andra, även om man blir mindre sjuk än om man inte varit vaccinerad.
 • Vilka är det som får intensivvård? Det är inte de allra äldsta, för de är oftast för sköra för att klara intensivvård. Det är personer från 50 år och uppåt. Vaccinationen har räddat många från att hamna på IVA.
 • Det har varit stor belastning på intensivvården under hela vintern. Under vårvintern har belastningen ökat och varit extremt hög. På grund av det aktiverade Region Norrbotten krislägesavtalet för nästan två veckor sedan. Det är första gången i Norrbottens historia som det sker.
 • Arbetsgivaren bestämmer hur många som behöver jobba enligt krislägesavtalet. Just nu är det 44 medarbetare som gör det. De arbetar på C-IVA och CIMA i Sunderbyn, men kommer från olika håll i länet.
 • Just nu är det undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar enligt krislägesavtalet.
 • Det är tufft att jobba under krislägesavtal. Man får högre lön än vanligt, men det blir också mycket långa arbetspass för de som berörs.
 • Målet är att Region Norrbotten inte ska behöva använda krislägesavtalet och då krävs att belastningen på vården minskar.
 • De sista två veckorna har ingen avlidit av covid-19. Jämfört med hur det var tidigare under pandemin då flera personer dog varje dag är det en stor förbättring och det är vaccinationen som är orsaken till att färre personer avlider nu.
 • Det är just nu färre personer som avlider i Norrbotten jämfört med ett vanligt år.
 • Vaccinationen går mycket bra i Norrbotten. Innan veckans slut kommer ca 60 000 personer att ha fått sin första dos, ca 20 000 kommer att vara fullvaccinerade.
 • I juni kommer 70 procent av alla norrbottningar över 18 år vara vaccinerade. Vi är på god väg!
 • Alla som ska vaccineras beräknas att ha fått minst en dos i augusti. I skiftet mellan september och oktober ska hela vaccinationen vara helt klar.
 • Vaccination med Astra Zenecas vaccin avslutas i juni då gruppen som är 65+ beräknas vara färdigvaccinerade.
 • Idag öppnar bokningen för en ny grupp: de som är 50-59 år och har ett tillstånd som innebär en ökad risk att bli svårt sjuk i covid-19.

Det gäller dig med följande sjukdomar eller tillstånd:

• Du har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom.

• Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.

• Du har en mycket kraftig övervikt.

• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

• Du har flera funktionsnedsättningar.

• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.

• Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.

• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

• Du har Downs syndrom.

 • Snart kommer fler i fas 3 att kunna boka sin tid. Efter det inleds fas 4, där ungefär 70 000 personer ska vaccineras.
  • Fas 4 kommer att delas in i åldersgrupper för att vaccinationen ska gå så smidigt som möjligt och för att det ska fungera bra med bokningssystem. Äldst kommer att gå först, men målsättningen är att fas 4 ska gå snabbt.
 • Nu kan personer som inte är skrivna i Norrbotten boka tid för vaccination i länet, det kan till exempel vara aktuellt för personer som arbetar här men bor någon annanstans.
 • När man får första dosen vaccin får man en tid för den andra och sista dosen – kom på den tiden så att ni får fullt skydd.
 • Förra veckan pausades Janssens vaccin eftersom mycket ovanliga biverkningar upptäckts. Norrbotten har inte fått något vaccin av den typen.
 • Hur vaccinationen fortskrider beror helt på hur mycket vaccin som levereras till Norrbotten.

Källa: Region Norrbotten
…..
2021-04-23

Krismöte, krislägesavtal och hög smitta

Av 290 kommuner har Älvsbyns kommun den sjätte högsta smitt-spridningen av covid-19 i landet. I stora delar av Norrbotten ser det illa ut och Region Norrbotten har startat upp sitt krislägesavtal.

Läs mer här!

Källa Älvsbyns kommun
…..

2021-04-22

Nu kan alla som är 60-64 år boka vaccination

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter inom fas 3. Nu öppnar tidsbokningen för en ny åldersgrupp.

Tidigare i veckan öppnade vaccinationsbokningen för 60-64-åriga personer i riskgrupp, men nu är alla i åldersgruppen välkomna att boka sin tid.

-Vi får gott om vaccin och ser att det finns lediga tider de närmsta veckorna, därför gör vi det möjligt för ännu fler att boka, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnare.

De som just nu kan vaccinera sig är de som:

 • Är födda 1961 eller tidigare
 • Har stöd enligt LSS eller assistansersättning
 • Har hemtjänst eller hemsjukvård samt deras hushållskontakter
 • Bor på särskilt boende
 • Får dialysbehandling samt deras hushållskontakter
 • Har fått benmärgstransplantation/stamcellstransplantation eller organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Arbetar nära patienter och brukare inom LSS, personlig assistans, hemtjänst eller hemsjukvård
 • Arbetar nära patienter inom vård- och omsorg

– Alla som ingår i fas 1, fas 2 och nu även de två första grupperna i fas 3 kan vaccinera sig nu. Vi står redo, säger Pia Näsvall.

Det enklaste och snabbaste sättet att boka på är att själv göra bokningen via webbplatsen 1177.se. Den som inte har e-legitimation eller behöver hjälp med att boka kan ringa 010-452 63 03.  När du ringer blir du ombedd att mata in ditt personnummer. Du blir registrerad i en kö och blir sedan uppringd på samma nummer som du ringt från.

Var vårdpersonalen vaccineras och hur de bokar sin tid skiljer sig åt mellan kommunerna – personalen kontaktar sin arbetsgivare för mer information om vad som gäller i deras kommun.

Vårdpersonal som arbetar inom Region Norrbotten blir vaccinerade på sin arbetsplats och behöver därför inte boka någon tid.

Källa: Region Norrbotten

…..
2021-04-20

Älvsbyn har störst smittspridning i Norrbotten

Älvsbyns kommun hade flest antal smittade per 1000 invånare i Norrbotten i covid-19 under vecka 15 med 75 nya fall.

-Skärpning Älvsbybor! En ökad smitta med mer än 50% sedan förra veckan visar att det är för många som inte längre tar detta på allvar, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Nu har det gått 10 veckor i rad med hög smittspridning i Älvsbyns kommun och detta gör att kommunen nu dessutom klättrar till översta platsen med flest antal smittade per 1000 invånare under hela pandemin.

-Så snälla följ rekommendationer och riktlinjer, om inte för er egen skull, så tänk på de som kanske inte klarar av att bli sjuk och får lämna oss i förtid, säger Tomas Egmark.

Det ser bara värre och värre ut. I Norrbotten är det näst värsta veckan sen pandemin startade och Älvsbyns kommun är sämst i klassen i Norrbotten. Vi är verkligen inte bra på att begränsa smittan.

-Låt oss nu göra som vi gjorde i december när vi tillsammans följde Folkhälsomyndighetens riktlinjer och snabbt fick ned smittspridningen, säger Tomas Egmark.

Trots högst smitta i Norrbotten under pandemin har vi fortfarande inte ett enda fall av covid-19 under hela pandemin hos någon vårdtagare på våra särskilda boenden för äldre (Nyberga och Ugglan).

-Äldreomsorgen kämpar på och gör ett fantastiskt jobb. Vi vill fortsatt hålla smittan borta och därför vill vi uppmana till att vara återhållsam med besök på våra särskilda boenden om man inte är vaccinerad, speciellt nu när smittan är så utbredd i kommunen, säger Tomas Egmark.

Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att skydda dig själv och andra från covid-19

 • Stanna hemma när du har symtom. Testa dig så fort som möjligt.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Håll avstånd till andra människor både inom- och utomhus. Undvik platser med trängsel.
 • I Norrbotten gäller även att du som är äldre än 16 år ska använda munskydd i situationer där trängsel inte kan undvikas
 • Umgås endast i små sällskap tillsammans med dina närmaste.
 • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Träffa inga nya kontakter under resan eller på resmålet.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Norrbotten.Källa Älvsbyns kommun
  …..

2021-04-20

Nu inleds fas 3 inom vaccinationen

Nu kan personer som är 60-64 och har sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli svårt sjuk i covid-19 boka tid för vaccination. Vård- och omsorgspersonal som jobbar nära patienter och brukare kan också boka tid.

Det går snabbt framåt med vaccinationen mot covid-19 i Norrbotten. Tidigare idag öppnade Region Norrbotten vaccinationsbokningen för personer som får stöd inom LSS, har assistans eller arbetar inom LSS/assistans. Nu inleds dessutom fas 3, vilket ger fler personer möjlighet att boka sin tid.

– Vi har så många tider att det nu är dags för personer som är 60-64 år och tillhör en riskgrupp att boka, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnare.

Det enklaste och snabbaste sättet att boka på är att själv göra bokningen via 1177.se. Den som inte har e-legitimation eller behöver hjälp med att boka kan ringa 010-452 63 03.  När du ringer blir du ombedd att mata in ditt personnummer. Du blir registrerad i en kö och blir sedan uppringd på samma nummer som du ringt från.

Vård- och omsorgspersonal som arbetar i en kommun bokar själva sin tid. Vårdpersonal inom Region Norrbotten blir vaccinerade på arbetsplatsen och behöver därför inte boka någon tid.

Orsaken till att Region Norrbotten öppnar bokningen för fler är att det just nu kommer mycket vaccin till Norrbotten.

– Vi får många doser och har hunnit beta av nästan hela vår långa telefonkö. Det här är ett glädjebesked för länet, konstaterar Pia Näsvall.

Fakta: De tillhör en riskgrupp

Du som är 60-64 år OCH har någon/flera av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärt- eller kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
 • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma BMI>40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling t.ex. cancersjukdom eller pågående behandling med immundämpande läkemedel som exempelvis cytostatika eller höga doser kortison under lång tid.
 • Downs syndrom.

 

Vaccinationsbokning öppnar för personer med LSS eller assistansersättning

Idag återupptas vaccinationen mot covid-19 för personer som har insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) eller assistansersättning. Personer som arbetar i vård och omsorg nära omsorgstagare med LSS eller assistansersättning får också vaccinera sig.

Du som har e-legitimation bokar enklast din tid själv via 1177.se.

Om du inte har e-legitimation eller behöver hjälp med att boka kan du ringa 010-452 63 03. När du ringer blir du ombedd att mata in ditt personnummer. Du blir registrerad i en kö och blir sedan uppringd på samma nummer som du ringt från. Det kan dröja ett par dagar innan du blir uppringd eftersom många står i kö.

– Vi ringer upp över 1000 personer varje dag, så ha tålamod och registrera dig bara en gång i telefonkön, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnare.

Källa: Region Norrbotten
…..
2021-04-16

Besked från SKR, Krislägesavtalet aktiveras i Norrbotten

Tidigare idag begärde Region Norrbotten att SKR ska aktivera krislägesavtalet för några arbetsplatser inom vården. Nu har SKR beslutat att avtalet ska aktiveras.

– Läget är väldigt allvarligt och ansträngt. Vi aktiverar krislägesavtalet för några arbetsplatser, men jag vill betona att hela vårdkedjan är mycket tungt belastad, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Krislägesavtalet är ett verktyg som Region Norrbotten kan använda för att hantera en situation där smittspridningen är stor och många behöver sjukvård.

Med krislägesavtal kan man vid behov schemalägga medarbetare på ett mer flexibelt sätt än vad arbetstidslag och kollektivavtal annars medger.

– Vi gör det här för att norrbottningarna ska få tillgång till den vård de behöver och har rätt till, säger Anna Alm Andersson, chef division Närsjukvård Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå.

Även om krislägesavtalet nu aktiveras är målet att det ska användas sparsamt och under så kort tid som möjligt.

– Det är mycket tufft att arbeta under krislägesavtal och vi vill så fort som möjligt kunna återgå till våra vanliga kollektivavtal, säger Per Berglund, chef division Länssjukvård.

Begäran behandlades och beslutades under fredagen av SKR:s förhandlingsdelegation, vilket innebär att Region Norrbotten är den sjunde regionen där krislägesavtalet har aktiverats.

Fakta: Om krislägesavtalet i Norrbotten

De arbetsplatser som omfattas av krislägesavtalet är:

 • anestesi, operation och intensivvård på Sunderby och Gällivare sjukhus
 • akut omhändertagande i Piteå. Där inkluderas även covid-IVA.
 • intermediärvårdsavdelningen för covid-patienter vid Sunderby sjukhus

Yrkesgrupperna sjuksköterskor och undersköterskor berörs av det  begärda krislägesavtalet.

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet.

Ordinarie arbetstid inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar. Arbete kan planeras till att genomföras under hela dygnet, veckans alla dagar.

Enligt krislägesavtalet utgår en ersättning på 120 procent av ordinarie lön för varje arbetad timme. Detta innebär att den totala ersättningen blir 220 procent av den vanliga lönen. Krisersättningen höjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid som kan beordras när det inte räcker att en person jobbar i snitt 48 timmar per vecka.

…..
2021-04-14

Läget i vården extremt ansträngt

Som ett resultat av den höga smittspridningen är sjukhusen i Norrbotten nästan helt fullbelagda med patienter. Nu vänder sig Region Norrbotten till Västerbotten för att få hjälp.

– Sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare och Kiruna har ytterst få lediga vårdplatser oavsett om det gäller vanliga patienter eller patienter med covid-19, säger Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård.

I Kalix och Piteå finns enstaka lediga vårdplatser och nu kommer patienter från de andra sjukhusen att flyttas dit. Region Norrbotten får också hjälp från grannlänet.

– Vi har precis fått klartecken från Västerbotten om att vi får skicka en intensivvårdspatient med covid-19 till Norrlands universitetssjukhus och jag utesluter inte att det blir fler, säger Per Berglund, chef för division Länssjukvård.

Sjukdomsförloppet för patienter med covid-19 har förändrats under pandemin. Tidigare hamnade de flesta som behövde sjukhusvård först på vårdavdelning för att ibland sedan behöva intensivvård.

– Nu kommer patienter direkt till intensivvårdsavdelningen från hemmet. Unga personer som annars är helt friska blir nu svårt sjuka mycket snabbt, säger Per Berglund.

Att fler personer blir svårt sjuka snabbare än tidigare gör att läget på länets sjukhus på kort tid kan förändras till det värre. De enda som kan stoppa smittspridningen är norrbottningarna.

– Om du inte redan gör allt du kan för att undvika att sprida covid-19 måste du göra det nu. Träffa ingen annan än de du bor med, håll avstånd i alla situationer och stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, säger Anna Alm Andersson.

Källa: Region Norrbotten

…..
2021-04-07

Vaccintid kan bokas även om brev inte kommit

Just nu kan alla som är 70 år eller äldre vaccinera sig mot covid-19. Det går bra att boka tid även om man inte fått brev om vaccinationen hem.

Den som har e-legitimation bokar enklast och snabbast sin vaccintid genom att logga in på 1177.se. De som inte kan boka själva kan ringa och få hjälp med att boka tid. Nu ber Region Norrbotten att man ska välja att antingen boka via 1177.se eller telefon – inte båda.

– Vi märker att en del ställer sig i telefonkö för att bli uppringda och när vi ringer upp har de redan hunnit boka en tid på webben. Ni som kan, boka på webben direkt istället. Då kan vi snabbare ringa upp de som faktiskt inte kan boka själva, säger Pia Näsvall, chefläkare och vaccinationssamordnade inom Region Norrbotten.

Det händer också att de som jobbar med telefonbokningen för vaccination har svårt att få tag på personer som vill bli uppringda.

– Om du har bett om att bli uppringd, svara när det ringer även om du inte känner igen numret.

Det är bara via det särskilda numret, 010-452 63 03, som man kan boka vaccinationstid.

– Våra hälsocentraler, sjukhus och 1177 på telefon får en hel del samtal från personer som vill boka tid. Ring rätt nummer så håller i vårdens telefonlinjer öppna för dem som verkligen behöver komma fram.

Om man vill ställa frågor om vaccinationen kan man antingen ringa det nationella informationsnumret 11313 eller chatta med Digitalen som finns på norrbotten.se.

….…..

Använd munskydd när trängsel inte kan undvikas

2021-02-26
Nu rekommenderar smittskyddsläkaren i Norrbotten att munskydd ska användas i situationer där det inte går att undvika trängsel.

– De viktigaste åtgärderna vi norrbottningar kan göra för att minska spridningen av covid-19 är att stanna hemma vid förkylningssymtom och att i alla lägen hålla avstånd till personer utanför den egna familjekretsen, säger Anders Nystedt.

I de lägen där det inte går att hålla avstånd till andra, till exempel i kollektivtrafiken, kan munskydd för framför allt personer 16 år och äldre minska risken för att smitta sprids.

Därför rekommenderar Smittskydd Norrbotten att man i första hand och i största möjliga mån undviker trängsel i allmänna utrymmen och att vi avstår all nära fysisk kontakt med personer vi inte bor tillsammans med.

– När det inte går, då ska vi använda munskydd, säger Anders Nystedt.

Övriga restriktioner som kan minska smittspridningen under pågående pandemi gäller som tidigare. Till exempel att arbeta hemifrån när det är möjligt, begränsa nya kontakter samt avstå möten och konferenser i jobbet, avstå onödiga resor och om det inte går – resa säkert.

Se även Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och Allmänna Råd (HSLF-FS 2020:12).

….

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.