Ytterligare investeringsbeslut

Ytterligare investeringsbeslut om 55 miljoner i Älvsbyn – Polarbröds nya bageri börjar ta form

Den 27 januari togs första spadtaget för det nya bageriet i Älvsbyn och nu börjar man skönja hur den första delen av det nya bageriet kommer att se ut. Ytterväggarna är på plats sedan ett par veckor och nu i veckan har även taket monterats. Byggnationerna går enligt plan och ambitionen är att första brödkakan ska komma ur ugnen slutet av oktober.

Sedan branden i augusti förra året har Polarbröds styrelse beslutat om investeringar på totalt 359 miljoner kronor för att kunna bygga upp det nya bageriet i Älvsbyn. På ett styrelsemöte den 22 april togs beslut om en tillkommande investering om 55 miljoner för bland annat utökad kylkapacitet och ytterligare brandförebyggande åtgärder. Utöver dessa satsningar har man även investerat 75 miljoner i företagets andra bageri i Bredbyn för att öka kapaciteten och bredda sortimentet.

Den förödande branden som ödelade bageriet i Älvsbyn i augusti förra året har haft väldigt stor påverkan på Polarbröd och företagets produktion, men det har aldrig varit något tvivel om att bageriet skulle byggas upp i Älvsbyn igen.

– Det känns väldigt bra att vi nu börjar se konturerna av vårt nya bageri. Arbetet med den första etappen går enligt plan och vi håller fast vid vår ambition att första brödkakan ska komma ur ugnen slutet av oktober, säger Anders E Johansson, vd Polarbröd.

Den 27 januari togs det första spadtaget och sedan dess har det varit full fart runt bygget. Sedan någon vecka är själva stommen till det nya bageriet på plats och nu även de flesta fasadelementen. Att taket nu också monterats markerar en viktig milstolpe. Två byggnader klarade branden, en silobyggnad och ett av bageriets kylrum. Dessa har också sanerats och renoverats för att kunna användas i det nya bageriet.

– Bageriet, och framförallt våra fantastiska medarbetare, i Bredbyn har gjort ett helt otroligt jobb de senaste månaderna. Att vi så snabbt lyckats utöka produktionen i Bredbyn har varit väldigt viktigt för oss, säger koncern-vd Karin Bodin.

En ytterligare milstolpe nåddes i slutet av november när man kunde inviga en nybyggd anläggning för smörgåsproduktion i Älvsbyn. Den tidigare anläggningen förstördes i branden, men sedan den 27 november producerar Polarbröd bland annat den populära renklämman, men också många andra färdiga smörgåsar igen.

Källa: Pressmeddelande Polarbröd 2021-04-27 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.