Nu flyttar akuten i Sunderbyn

20 APR 2021
Skrivet av :

Akuthuset i Sunderbyn står klart.

Natten mellan tisdag och onsdag, den 20 och 21 april, flyttar akutmottagningen över till sina nya, ljusa lokaler.

Mattias Morin, verksamhetschef för akut omhändertagande, ser stora fördelar med förändringen. Mer plats, bättre ventilation och teamcentraler med goda möjligheter till övervakning av patienter är några exempel. Däremot kommer själva flytten att kräva mycket av personalstyrkan.
– För patienternas del kan omlokaliseringen medföra olägenheter i form av längre väntetider. Det kan även upplevas som allmänt rörigt eftersom det är mycket utrustning som ska byta plats, säger han.


Den som har akuta besvär ska inte dra sig för att söka vård i Sunderbyn. Just nu är det dock extra viktigt att rätt patienter kommer till akuten.
– Kontakta alltid 1177 innan du söker vård, så kan de hjälpa dig till den bästa vården för ditt tillstånd.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.