Nu startar Vintersol 21

17 MAR 2021
Skrivet av :

Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

För att stärka försvarsförmågan i norr kommer Försvarsmakten att genomföra övning Vintersol 21 i Bodens och Älvsbyns kommun i mars.

Övningen kommer delvis att ske på civil mark vilket bland annat påverkar trafiken i övningsområdet.
Under vecka 11 och 12, den 15 till 28 mars, kommer Försvarsmakten att genomföra den årliga slutövningen Vintersol 21 i Bodens och Älvsbyn med omnejd.

Foto: David Carr/Försvarsmakten

Utöver att öva på skjutfälten i Boden kommer övningen att föras på civil mark – i huvudsak kring byarna Brännberg och Vidsel. Att öva utanför skjutfälten är ett viktigt inslag som starkt bidrar till att öka Försvarsmaktens förmåga att kunna försvara områdena i händelse av väpnad strid. I dessa områden har boende och markägare
särskilt informerats.

Tung trafik
Soldater och fordon kommer att trafikera vägar och röra sig i terrängen i övningsområdet. Framför allt ökar den militära aktiviteten 18-22 mars då tung trafik framförs mellan Boden, Brännberg och Vidsel. Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på militär trafik i området.

Mockträskvägen avstängd
Försvarsmakten stänger av Mockträskvägen den 24-25 mars mellan kl. 07-21 med stöd av den militära vägtrafikförordningen. Avstängningen görs på grund av ökad bullerrisk under
artilleriskjutningar i området. Utryckningsfordon kommer att kunna passera. Karta över avstängningen finns på
www.forsvarsmakten.se/vintersol

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Buller från Artilleriskjutningar
Artilleriregementet deltar i övningen. Enligt den preliminära planeringen förväntas ökat buller under
dessa datum:

Torsdag 18 mars, kl.08-20, från Paglaområdet
Tisdag 23 mars kl.08-20, från Hedenbasen/Kilen
Onsdag 24 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält
Torsdag 25 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält

Livsfarliga överträdelser på skjutfälten
Försvarsmakten har nyligen upptäckt flera olagliga överträdelser på aktiva övnings- och skjutfält i Boden. I vissa fall har personskador och potentiella dödsfall undvikits i sista stund. Med anledning av detta har varnande information om farorna med överträdelser bland annat skickats ut till samtliga hushåll i övningsområdet via oadresserad direktreklam. Information om avlysningar finns på
forsvarsmakten.se men det är alltid informationen på tavlorna i anslutning till skjutfälten som gäller i
första hand.

Kontakt vid frågor
Välkommen att kontakta Försvarsmakten i Boden vid frågor om övningen.
Övningsledningen (Svarar den 15-28 mars, dagtid och kvällstid) 070-878 34 86

Mark- och miljöavdelningen (Svarar dagtid på vardagar) 070-388 55 28 19-markmiljoavd@mil.se

Frågor om Mockträskvägen (Övningsledaren svarar dagtid 24-25 mars) 072-984 13 66

Du kan även mejla kommunikationsavdelningen på info-i19@mil.se

Fakta om Vintersol 21
Vintersol 21 är en årlig slutövning för förbanden i norra Sverige. Syftet med övningen är att samöva förbanden i subarktisk strid.
Bland de deltagande förbanden i år finns bland annat Artilleriregementet, Norrbottens regemente och Trängregementet.

Källa: Försvarsmakten

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.