Samdistribution av bröd

Ett steg i hållbarhetsarbetet för Polarbröd
Med start i sommar sker en förändring kring distribution av bröd till landets livsmedelsbutiker. Samordning av distribution är en efterfrågad förändring från de svenska dagligvarukedjorna.
Nu får Polarbröd sällskap även av Fazer och Skogaholm i brödbilen.
Polfärskt Bröd samordnar sedan tidigare sex varumärken i samma bil. Förutom Polarbröd finns även varumärkena Korvbrödsbagarn, Hatting, Gille, Hägges och VaGott med i bilen.
Förändringen bidrar till mer hållbara transporter av bröd.

– Det är glädjande att se en ökad samordning av distributionen av bröd. Detta är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Anders E Johansson vd Polarbröd AB.

Polfärskt Bröd ägs till 51 procent av Polarbröd och till 49 procent av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service.
Polfärskt Bröd har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier, Polfärskt Miljösmart Samdistribution.
Med det utökade samarbetet förbättras servicen till butik vilket innebär ökad färskhet i hyllan och lägre returer.
Detta är till fördel för partners, butiker, konsumenter och klimatet.

– Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart.
Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare, säger Ragnar Landin vd Polfärskt Bröd AB.

Källa: Pressmeddelande – 2021-02-09

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.