Polarbröd välkomnar utredningen

03 FEB 2021
Skrivet av :

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är nu klara med sin utredning av den tragiska branden i augusti förra året.

Foto: Krister Palm

Polarbröd välkomnar utredningen och tar till oss av dess slutsatser. Utredningen är oerhört viktig för att vi ska kunna undvika att något liknande händer igen i vår eller någon annans verksamhet.

Polarbröd hade ett helautomatiskt brandlarm vilket är ett högre skydd än lagkraven och MSB:s utredning visar att vi hade ett brandskydd som uppfyllde alla krav. Brandskyddet har reviderats regelbundet och all personal utbildades kontinuerligt. Men det räckte inte i det här fallet, och man kan alltid göra saker bättre.

Vi har redan sett över verksamheten i Bredbyn. Direkt efter branden inventerade vi och gjorde en översikt av alla produktionslinjer i Bredbyn. Vi kompletterade med fler brandposter, har påbörjat att installera sprinklers och ska installera kameraövervakning efter ugnarna.

Naturligtvis tar vi också med erfarenheterna till vårt nya bageri i Älvsbyn. Ett exempel på det är sprinklers, kameraövervakning efter ugnarna, nya brandcellsgränser och rökgasevakuering mm. Vi har också tagit hjälp av ett externt brandskyddsföretag för att göra en översyn av brandskyddet.

Koncern VD – Karin Bodin

Det viktigaste i hela denna tragiska händelse var att ingen kom till skada. De lagar och regler som ställs på brandsäkerhet i byggnad syftar i första hand till att skydda och rädda liv. Personalen som var på plats agerande föredömligt och utrymningen fungerade enligt plan.

Källa: Polarbröd Pressmeddelande 2021-02-03

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.