Nu bor det 8 054 personer i Älvsbyn

I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet.
Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Men i Älvsbyns kommun är folkmängden ganska oförändrad.

I Älvsbyn bor numera 8 054 personer.
Det innebär att folkmängden är i stort sett oförändrad jämfört med 2019 (-12 personer).

– I Älvsbyn har inflyttningen varit större än utflyttningen. Kommunen registrerar 361 inflyttade, jämfört med 339 utflyttade. Men det har registrerats flere dödsfall än födslar än dödsfall, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I hela Norrbottens län krymper befolkningen med minst 0,2 procent i tio av 14 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Luleå kommun för (0,6 procent), medan folkmängden i Arjeplogs kommun minskade mest (2,4 procent).

Se bild

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året före har 137 kommuner växt och 93 krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Trosa kommun i Södermanland. Här har folkmängden växt med 4,1 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Högsby i Kalmar län krympt med över tre procent.

– Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tydligt geografiskt mönster

Trenden är ännu tydligare på lite längre sikt: I 225 av 290 kommuner är befolkningen större än den var för tio år sedan. På många håll är ökningen markant: 79 kommuner har haft en ökning på över tio procent sedan 2010.

Det finns ett klart geografiskt mönster till utvecklingen: det är i de norra delarna av landet som befolkningen krymper över de senaste tio åren.

I tre län är det fler kommuner som krymper än växer jämfört med 2010: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

– Älvsbyn är en av de få kommuner där folkmängden minskat under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått ner från 8 335 till 8 054, alltså en minskning med 3,4 procent, säger Linus Garp.

Se bild 2

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Älvsbyn mellan 2019 och 2020

Folkmängd 2019                          8 066

Födda                63

Döda                  96

Inflyttade         361

Utflyttade        339

Folkmängd 2020*                       8 054                  −12

*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.

 

Andra nyckeltal för Älvsbyn

Nyckeltal          2020                    2019

Andel födda i Sverige               89,9 %                90,2 %

Andel utrikes födda                   10,1 %                9,8 %

Skilsmässor      14                        22

Giftermål          29                        24

Andel män       51,6 %                51,7 %

Andel kvinnor 48,4 %                48,3 %

Metod

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

Källa: SCB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.