Månadens Näringslivsfrukost

26 FEB 2021
Skrivet av :

På fredagsmorgonen hade kommunen sitt första helt digitala näringslivsfrukost för kommunens näringsliv.

Roger Tuomas samhallsbyggnadschef. Foto Peter Lundberg

Mötet genomfördes med hjälp av grupprogrammet Teams, ett program som fått stor spridning det senaste året i bland annat skolans värld. Programmet finns till samtliga plattformar och kan hämtas hem utan kostnad.

Mötet började med att Sofia Lundberg, näringslivskontoret hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till Tomas Egmark, Kommunalråd, även han var uppkopplad hemifrån. Tomas startade genom att lämna över ord och bild till nästa talare.

Först ut bland de uppkopplade gästerna var Thomas Nilsson, Projektledare inom Region Norrbotten.

Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid, med Region Norrbotten som projektägare, syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal.

Målgruppen är små och medelstora företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av covid-19. Det kan handla om att stärka kompetensen och omställningsförmågan såväl inom ramen för befintlig anställning som för omställning till annan bransch.

Medverkan i projektet innebär ingen kostnad för företagen. Projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna. Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad tid och arbetstid. Insatserna kommer att följas upp med deltagarna genom enkäter och intervjuer.

Kommunens företagsrådgivare Owe Johansson, inflikade att om man har funderingar i frågor om projektet så kan man ta kontakt med honom men även Sofia Lundberg på näringslivskontoret, eftersom det även finns andra stödformer som kan vara aktuella.

Under mötet fick deltagarna även stifta bekantskap med kommunens nya Samhällsbyggnadschef, Roger Tuomas som fick en möjlighet att presentera sig och gav en kort inblick i vad det nya jobbet kommer att innebära. Roger kommer ursprungligen från Pajala men har de senaste åren varit verksam i södra länsdelen.

Företagarnas Elisabeth Nordström-Öhman berättade att enligt den nuvarande planen kommer att fira 2020 års pristagare med en digitalt direktsänd frukost den 23 april.

Skärmdump

Nästa Näringslivsfrukost blir den 26 mars kl. 0800 och även den kommer att hållas med hjälp av Teams. Mer information om det kommer på kommunens hemsidor och även i annonsbladet.

 

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension