Covidfritt och vaccinerade

16 JAN 2021
Skrivet av :

Alla äldre som vill och är boende på Älvsbyns kommuns två särskilda boenden är nu vaccinerade med den första dosen vaccin mot covid-19 och det är dessutom covidfritt i hela kommunens
organisation.

Magnus Nordström, kommunchef

– Just nu har vi inga nya smittade i hela kommunens organisation bland personalen. Vi har inte heller någon smittad omsorgstagare inom hela socialtjänsten vilket är mycket glädjande,
säger Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Anhöriga har i hög utsträckning hörsammat vädjan att ej besöka sina nära på våra två särskilda boenden för äldre och sen pandemins start har ännu ingen fått covid-19.

Vaccinationer
I veckan har samtliga som anmält intresse på särskilt boende samt gruppboende i omsorgen om funktionsnedsatta vaccinerats med första dosen av två. En dos ger cirka 40–60% skydd mot att få covid-19. Den andra dosen tas efter 3–4 veckor och några veckor efter andra dosen har man ett skydd på 90–95%.

– Kommunen ansvarar att ge vaccin för boende på särskilt boende och i omsorgen samt personer med hemsjukvård. Personal i socialtjänsten vaccineras av regionen med start under
vecka 5 och där har hittills cirka 90% anmält sig, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Vaccineringen av övriga i ordinärt boende med hemtjänst och personal ansvarar regionen för, det vill säga Hälsocentralen.

Det är fortsatt viktigt att hålla i och följa de restriktioner som gäller, än är pandemin ej över.

Källa – Älvsbyns Kommun – Foto: Peter Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.