Utkast på tillfällig Pandemilag

09 DEC 2020
Skrivet av :

Ett utkast på tillfällig Pandemilag för covid-19 skickas nu på remiss.

Socialminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet

Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter.

– Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder likväl som möjligheten att införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19. Lagen möjliggör mer träffsäkra åtgärder som inte i onödan ska hindra sådan verksamhet som kan genomföras på ett smittsäkert säkert sätt. Syftet med lagen är att ge regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter, som idag inte träffas av bindande regler.

Verksamheter som ska  omfattas av lagen är:

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

platser för fritids- eller kulturverksamhet

handelsplatser

kollektivtrafik

användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud om att vistas på en särskild plats.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Det är viktigt att riksdagens inflytande värnas, beslut om nedstängning och begränsningar av tillträde till allmän plats ska därför underställas riksdagens prövning inom en månad.

Den tillfälliga lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över hur regelverket kan se ut under en eventuell framtida pandemi. Mer information om den kommer lämnas vid en senare tidpunkt.

Källa – Socialdepartementet

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.