Skador orsakade av fyrverkerier har minskat

Den 1 juni 2019 infördes nya regler för användning av raketer med styrpinne.

Det krävs numera en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen. Nu, över ett år senare kan MSB se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

Det var inför fjolårets nyår som de nya reglerna för användning av raketer med styrpinne aktualiserades. Sedan den 1 juni 2019 krävs det en särskild utbildning och tillstånd från kommunen, som rör användning av raketer med styrpinne. Ett år senare kan man se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

MSB skickar varje år en förfrågan till de största akutmottagningarna om inkomna sökande med skador från fyrverkerier. I de svar MSB fått in efter förra nyåret finns ingen som uppgett att de behandlat skador orsakade av raketer. Detta till skillnad från åren 2011-2018 då andelen skador orsakade av raketer legat på cirka 40 procent av de som sökt vård på en av de akutmottagningar som ingått i studien.

– Vi har tydliga indikationer på att införandet av regeln om tillståndskrav för raketer med styrpinne har varit framgångsrik då olyckorna med raketer har minskat kraftigt. Uppgifter baserat på ett år är för lite för att kunna säga att det rör sig om ett trendbrott vad gäller totala antalet olyckor med fyrverkerier, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

MSB uppfattar det som att regeln följs bra, troligen framför allt beroende på att återförsäljarna på den svenska marknaden inte har haft några raketer i sitt utbud.

Tio råd för ett säkrare nyår
Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. Ett bra sätt som fungerar är att följa de tio råd för ett säkrare fyrverkeri som MSB har tagit fram i samarbete med Brandskyddsföreningen:

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Bakgrund
MSB:s arbete är inriktat på att förebygga olyckor och är den myndighet som på regeringens uppdrag skriver föreskrifter och allmänna råd som rör hanteringen av fyrverkerier. Föreskrifterna bygger på lagen (2010:1011) (LBE) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt EU-direktiv om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU).

Olyckor orsakade av raketer med styrpinne var tidigare överrepresenterade i olycksstatistiken som MSB analyserar. Varje år skadades cirka 100 personer så allvarligt att de behövde uppsöka sjukvård. De vanligaste skadorna var bränn- och sårskador på händer och ansikte/ögon. I stort sett alla olyckor har orsakats av felaktig hantering. Raketer med styrpinne har visat sig vara särskilt farliga då omkring 40 procent av olyckorna har orsakats av dem, vilket MSB ansåg vara oacceptabelt mycket. Nya regler infördes därför den 1 juni 2019 i syfte att minska antalet olyckor där människor skadas av fyrverkerier. Reglerna avser användning av raketer med styrpinne och innebär att det krävs en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen för användning av dessa.

Reglerna påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier utan det gäller endast raketer med styrpinne. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd.

Källa – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 2020-12-21

—–

Fyrverkerier inför nyårsfirandet inom Älvsbyn

Älvsbyns kommun informerar om regler i lokala ordningsstadgan för användande av fyrverkerier inför nyårsfirandet.

Inom Älvsbyns kommun är det endast tillåtet att använda pyrotekniska varor från kl 12.00 under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00.

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor på följande platser:

I anslutning till Nybergas särskilda boende

I anslutning till Ugglans särkilda boende

I anslutning till Fluxens sevicehus

I anslutning till Violens servicehus

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från ovannämnda serviceboenden.

Var vänlig respektera dessa tider.

Tänk på våra husdjur och vilda djur!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.