Polarbröd satsar på CHARM

15 DEC 2020
Skrivet av :

Polarbröd och Älvsbyn startar initiativ för hållbar livsmedelsproduktion
Region Norrbotten har beviljat medel för en förstudie som ska utreda möjligheten för Älvsbyn att bli ett nav för hållbar livsmedelsproduktion. Initiativet kommer från Polarbröd, men Älvsbyns kommun är huvudman för projektet. Initiativet kallas CHARM och förstudien kommer att genomföras under vintern och våren i form av en workshop-serie.

– Vi insåg väldigt snabbt efter branden hur viktigt Älvsbyn är för Polarbröd och vad orten betytt för oss hittills. Vi i ägarfamiljen i Polarbröd bestämde oss direkt för att bygga upp verksamheten igen. Det är inte säkert att en annan ägare hade resonerat på samma sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att engagera fler i återuppbyggnaden med målet att göra Älvsbyn till ett centrum för hållbar livsmedelsproduktion, säger koncern-vd och huvudägare Karin Bodin.

När statsministern kom på besök till Älvsbyn direkt efter branden i augusti diskuterades framtiden för bygden. Då såddes ett frö till detta initiativ. CHARM står för Centrum för Hållbar Attraktiv Resilient Mat- och dryckesproduktion.

– Syftet med CHARM är att skapa en blomstrande livsmedelssektor i Norrbotten, som präglas av industriell excellens och bidrar till framtidens hållbara livsmedelssystem. Det känns väldigt inspirerande att kunna skapa någonting tillsammans för framtiden, säger Cindy Kite, hållbarhetschef och innovationssamordnare på Polarbröd.

Beloppet som har beviljats är en miljon kronor. Region Norrbotten har beviljat 500 000 kronor och utöver det satsar Sparbanken Nord 150 000 kronor. Resterande belopp kommer från kommunen och Polarbröd. Pengarna ska täcka en workshopserie som ska sätta färdplanen för resan framåt.

– Det är mycket inspirerande att Polarbröd omsätter sina tankar på ett sådant centrum i praktiken nu och väldigt spännande att få vara en liten kugge under uppstarten. Man imponeras av Polarbröds långsiktiga hållbarhetsarbete och vi ser redan att det finns många som vill vara med och dra ett strå till stacken, säger Robert Granström, projektledare under förstudien.

Vi gör hållbara brödmål tillgängliga för alla

Så lyder Polarbröds vision. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av våra 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn – Polarbröds hjärta. Bageriet gick inte att rädda men vi är fast beslutna att komma tillbaka till Älvsbyn och har redan påbörjat resan mot ett nytt bageri i världsklass. Vi vill finnas kvar i generationer framöver.

Vi är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som har hand om koncernens fyra vindkraftverk i energibolaget Polarkraft AB som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarrenen arbetar även med fastigheter och leasing. I allt vi gör vill Polarbrödskoncernen vara en positiv kraft i omställningen mot en uthållig försörjning.

Källa – Pressmeddelande Polarbröd 2020-12-15

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.