Här har du 2020 års nyord

28 DEC 2020
Skrivet av :

NYORD FÖR CORONAÅRET 2020

Becknarväska

Liten mag- eller midjeväska som fått sitt namn av att många knarklangare, ”becknare”, använder den typen av väska.

Bolundare

Komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov

Ordet är bildat till bostadsminister Per Bolunds efternamn. En bolundare måste – till skillnad från ett attefallshus – ha full boendestandard.

Boomer

Person i medelåldern eller äldre.

Kommentar: Även boomare används i samma betydelse. Ordet anspelar på babyboom-generationen som är född efter andra världskrigets slut.

Cancelkultur

Aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter.

Kommentar: Cancelkultur är bildat till engelskans cancel, ’annullera’.

Cirkulent

Person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning.

Kommentar: Cirkulent är ett teleskopord bildat till cirkulär och konsument.

Cli-fi

Konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor.

Kommentar: Cli­fi är bildat till engelskans climate och fiction. Även klimatfiktion används i samma betydelse.

Coronaanpassa

vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset.

Coronahälsning

Hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin.

Kommentar: Vanliga coronahälsningar är att nudda armbågarna, knogarna eller fötterna.

Covid-19

Infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.

Förnedringsrån

Personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling.

Hobbyepidemiolog

Person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin.

Kommentar: Även soffepidemiolog används i samma betydelse.

Hungerpandemi

svält orsakad av coronapandemins konsekvenser.

Hälsolitteracitet

Förmåga att förstå hälsoinformation.

Immunitetspass

Intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser.

Kommentar: Immunitetspass förekommer även inom idrotten. Idrottare som har antikroppar mot coronaviruset slipper under en viss tid genomgå fler tester. Även coronapass används i liknande betydelse.

Infodemi

global spridning av skadliga rykten.

Intimitetskoordinator

Person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna.

Kamikazetips

Förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända.

Kommentar: Ordet bygger på en bildlig användning av kamikaze, som förknippas med japanska självmordspiloter under andra världskriget.

Kanskeman

Man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande.

Kommentar: Kanskekvinna och kanskerelation förekommer i mindre utsträckning.

Kemsex

Sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen.

Kommentar: Även stavningen chemsex förekommer.

Klustersmitta

Spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp.

Krympflation

Minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning.

Kommentar: Krympflation är ett översättningslån från engelskans shrinkflation, som är bildat till shrink, ’krympa’, och inflation.

Lesserwisser

Person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.

Kommentar: Lesserwisser är bildat till engelskans less, ’mindre’, och besserwisser ’bättrevetare’. Lesserwisser används dock inte

i engelskan. Ordet används också mer allmänt i betydelsen ’person som är okunnig i en viss fråga’.

Lockdown

Restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner.

Kommentar: I engelskan används lockdown också när man

i fängelser av säkerhetsskäl stänger in fångar i deras celler. På svenska kan nedstängning användas i stället för lockdown.

Mjuta

Stänga av mikrofon eller ljud.

Kommentar: Mjuta är bildat till engelskans mute, ’dämpa; göra tyst’. Även stavningarna muta och mutea förekommer. Avmjuta används om att slå på mikrofonen eller ljudet på nytt.

Novent

julförberedelser och adventsliknande firande i november.

Kommentar: Novent är bildat till november och advent.

Platta till kurvan

Hålla smittspridningstakten på en jämn nivå.

Kommentar: Även plana ut kurvan och trycka ner kurvan används i samma betydelse.

R-tal

genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person.

Kommentar: R­tal, en kortform för reproduktionstal, är en matematisk term som bland annat har använts för demografiska ändamål, till exempel för att visa på befolkningsökning.

Simp

Person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse.

Kommentar: Simp har lånats in från engelskan. Ordet är bildat till simpleton, ’dumbom’. I regel används simp om män som överdrivet vänligt kommenterar kvinnors inlägg i förhoppningen om en romantisk eller sexuell relation. Även verbet simpa förekommer.

Självkarantän

Isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset.

Kommentar: Även hemkarantän och corontän används i samma betydelse.

Social distansering

det att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge.

Kommentar: Använd gärna fysiskt avstånd när det handlar om att just hålla fysisk distans vid möten och sammankomster.

Statyprotest

Manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck.

Superspridare

Person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer.

Kommentar: Parallellt talas det om superspridning och superspridarhändelse, som används för att inte peka ut individer och för att spridningen kan ha flera orsaker.

Turistkorridor

Överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer.

Tvåmetersregeln

Rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap.

Underturism

Situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt.

Vårdskuld

Uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta.

Växtblindhet

Avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden.

Kommentar: Översättningslån från engelskans plant blindness. Begreppet myntades av botanikerna James Wandersee och Elisabeth Schussler. Fenomenet kallas ibland biologisk analfabetism med motsatsen ekologisk litteracitet.

Zombiebrand

Eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren.

Zoombombning

Intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötes- tjänsten Zoom.

Kommentar: En person som gör intrång i ett möte kallas Zoom­ bombare. Zoombombning kan även användas när till exempel husdjur går in i bild under ett videomöte. Stavningen Zoombombing förekommer också.

Källa: Årets nyordslista 2020, som sammanställs av Språkrådet och Språktidningen

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.