En lagrådsremiss föreslår – Covid 19 lag

28 DEC 2020
Skrivet av :

Socialminister Lena Hallengren

– Länsstyrelserna kommer att få en budgetförstärkning för att kunna hantera detta så snart som möjligt. Den som bryter mot bestämmelser om att inte vistas på allmän plats kan dömas till böter, säger socialminister Lena Hallengren på en presskonferens om den nya pandemilagen.

Regeringen vill att den tillfälliga lagen ska gälla mellan den 10 januari och sista september 2021.

Lagen ska ge regering, myndigheter och kommuner ökade befogenheter att reglera och i sista hand stänga ned verksamheter för att minska smittspridning.

I en lagrådsremiss föreslås en ny lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning.

Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska särskilda
begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

platser för fritids- eller kulturverksamhet

handelsplatser

kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

platser för privata sammankomster

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

Covid-19-lag (pdf 1 MB) 

Källa – Regeringen 2020-12-28

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.