Besök inom primärvården skjuts upp

08 DEC 2020
Skrivet av :

Trots att smittspridningen tycks ha minskat något under förra veckan behöver fortfarande många patienter sjukhusvård för covid-19.
För att hantera det ansträngda läget rycker vårdpersonal från hälsocentralerna tillfälligt in i andra verksamheter.

– Vi behöver göra hårda prioriteringar. De svårast sjuka patienterna kommer alltid först och vi behöver styra om resurser för att kunna ta hand om dem på bästa sätt, säger Anna Pohjanen, chefdivision Närsjukvård Luleå och Boden.

Just nu behövs en del av medarbetarna från hälsocentralerna på annat håll i vården. Det gör att hälsocentralerna tvingas avboka en del besök. Det kan röra sig om gynekologiska cellprovskontroller, BVC-besök för friska barn utom för de yngsta, eller andra vårdbesök. Barnvaccinationer genomförs som planerat.

– Det här är inget vi hade gjort om det inte var nödvändigt. Vi förstår att det kan kännas frustrerande att få ett besök uppskjutet, men jag vädjar till norrbottningarnas förståelse i den här svåra situationen vi befinner oss i. Vi kommer att göra löpande bedömningar om när besöken kan återupptas.

Inför varje avbokning görs en bedömning kring om besöket kan vänta eller inte, och hur länge det kan vänta. Vilka besök som avbokas skiljer sig åt mellan olika orter och hälsocentraler. Den som får ett besök avbokat kontaktas av vården.

Källa – Pressmeddelande Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.