Stort tryck på vårdplatser

20 NOV 2020
Skrivet av :

Omfördelning av patienter mellan sjukhusen i Norrbotten.
Den kraftiga ökningen av antalet covid-19-smittade gör att vården vid Sunderby sjukhus är hårt belastad.
Därför har omfördelning av patienter påbörjats mellan sjukhusen under fredagseftermiddagen.
I första hand flyttas patienter till Piteå och Kalix sjukhus.
– Patienter som flyttas är i första hand covid-19-smittade, men om trycket fortsätter att öka kan även patienter med andra sjukdomar bli aktuella för flytt, säger Anna Pohjanen, divisionschef för Närsjukvården i Luleå-Boden.

Just nu finns 41 covid-19-patienter inlagda på vårdavdelning i Norrbotten, varav 34 i Sunderbyn. 4 av dessa 41 patienter vårdas på covid-IVA, två i Sunderbyn och två i Piteå.
– Det är tyvärr som vi befarat . Om vi inte får stopp på smittspridningen kommer det att bli ännu hårdare belastning på slutenvården framöver, konstaterar Anna Alm Andersson, divisionschef Närsjukvård i övriga länet.

Omflyttningarna görs för att säkerställa att patienterna ska få den vård de behöver.
Sjukhusen i länet har goda erfarenheter och bra rutiner alltsedan vårens pandemiutbrott.

Pressmeddelande Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.