Region Norrbotten höjer beredskapsläget

Nu höjer Region Norrbotten beredskapsläget. Det betyder att personal, vårdplatser och utrustning kan omfördelas för att vård ska kunna bedrivas på bästa sätt under corona-pandemin.
De senaste veckorna har antalet norrbottningar som konstaterats ha covid-19 ökat i snabb takt. Antalet smittade patienter som behöver vård på sjukhus har också ökat. Igår infördes skärpta allmänna råd för hela Norrbotten.

– När fler smittas och behöver sjukhusvård påverkar det hur vi bedriver vår verksamhet. För att vi ska kunna hantera det nuvarande läget på bästa sätt behöver vi höja vår beredskap till det som kallas för förstärkningsläge, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Fakta – beredskapslägen inom sjukvården

Vid en allvarlig händelse måste hälso- och sjukvården ha en organisation som kan anpassas till uppgiften. För att detta ska vara möjligt ska hälso- och sjukvården gradvis kunna anpassa sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen

Pressmeddelande Region Norrbotten 2020-11-12

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.