Region Norrbotten föreslår restriktioner

Förra veckan konstaterades 227 personer i Norrbotten ha fått covid-19. På grund av den ökande smittspridningen har smittskyddsläkare Anders Nystedt kontaktat Folkhälsomyndigheten för att diskutera om regionala restriktioner ska införas i Norrbotten.
– Min bedömning är att det krävs krafttag för att få stopp på smittspridningen. Det räcker inte med det vi sagt hela pandemin om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Det budskapet har vi trummat ut sedan i vintras och nu ser det ändå ut så här, konstaterar Anders Nystedt.

De restriktioner som smittskyddsläkaren har föreslagit och som därmed kan bli aktuella för Norrbotten är:

Undvik kollektivtrafik och allmänna färdmedel.
Avstå att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas.
Avstå från olika slags möten, konserter, idrottsevenemang och idrottsutövande (med undantag för barn födda 2005 eller senare).
Undvik fysisk kontakt med personer utanför familjen.
Minimera antalet besökare i en verksamhet (till exempel affär) vid samma tidpunkt.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
Om regionala eller lokala allmänna råd införs kommer Region Norrbotten att informera om det och då också ge exempel på situationer där råden gäller. Då kommer det också framgå hur länge de allmänna råden gäller.

När det gäller antal personer som konstaterats ha covid-19 så har det under helgen skett en dubbelregistrering av svaren från det externa laboratorium som analyserar en del av de prov som tas i Norrbotten.

– Även med de korrekta siffrorna ser vi en stor ökning av antal personer som insjuknat under förra veckan. Förra veckan hade hundra personer fler covid-19 än veckan innan, säger Anders Nystedt.

Korrekta aktuella siffror för Norrbotten är:

3 ytterligare personer har under söndagen bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2354 har konstaterats vara smittade i Norrbotten. Just nu vårdas 7 personer på sjukhus, varav 2 får intensivvård.
Totalt 91 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början.
Under vecka 44 testades 3654 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 234 av dessa (6,4 procent) testades positivt för covid-19.
Under vecka 44 har 592 antikroppstest analyserats. 18 personer har visat sig ha antikroppar, vilket motsvarar 3 procent.

Pressmeddelande Region Norrbotten 2020-11-02

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.