Högt tryck på informationsnumret 113 13

Trycket på informationsnumret 113 13 har ökat kraftigt. De senaste två veckorna har samtalen närmast fördubblats från cirka 7 500 samtal till över 14 000 samtal under förra veckan. Väntetiderna på 113 13 ligger på uppemot 60 minuter när trycket är som högst.
– Det råder högt tryck på informationsnumret 113 13 till följd av den allvarliga smittspridningen i samhället som nu ökar igen. Svarstiderna kan emellanåt bli långa och alla samtal kan inte besvaras just nu. Vi vill uppmana allmänheten att först söka information på krisinformation.se eller andra relevanta webbsidor. Har man ändå ett behov av att prata med någon kan man vända sig till 113 13, säger Björn Skoglund, Verksamhetsspecialist 112 & Krisberedskap på SOS Alarm.
När allt fler människor insjuknar i covid-19 och vi får nya råd och rekommendationer från myndigheterna ökar även behovet av korrekt information. Trycket på informationsnumret har varit högt sedan pandemins utbrott. I oktober i år passerades 500 000 inkommande samtal. Detta kan jämföras med 10 000 samtal under hela 2019.

PRESSMEDDELANDE SOS ALARM – 04 NOVEMBER 2020 08:50

Läs mer ! 

Mer om 113 13 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.