Covid-19 – läget i grundskolan

12 NOV 2020
Skrivet av :

Vi vill informera om att en elev på Parkskolan och en elev på Knut Lundmarkskolan enligt vårdnadshavare har bekräftad covid-19.
Bland personalen som är hemma har vi denna vecka inte fått någon fler som är covid-19-sjuk och tre av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

De två elever som blivit sjuka har vistats på skolorna under delar av vecka 45. Vi vill därför informera er om att övriga som vistats på skolorna kan ha utsatts för smittorisk. Ni ska därför vara extra uppmärksam på symptom de närmaste 14 dagarna. Då det är viktigt att minska smittspridning bör man undvika onödiga sociala kontakter under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra.

Får något barn symptom ska de stanna hemma och det rekommenderas att barn från 6 år testas för covid-19 vid symptom. Mer information om provtagning finns på 1177.se

Stänga skolor?

Kommunen har fått frågan om att stänga grundskolor, men det är inte aktuellt och stängda grundskolor har främst negativa effekter enligt Folkhälsomyndigheten.

Så här säger Folkhälsomyndigheten i sin kunskapssammanställning:

”Stängda skolor har främst negativa effekter. Barn och ungdomar står för en liten andel av covid-19-fallen. De flesta fall smittas av en vuxen och får milda symtom. Barn smittar dessutom andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan som arena har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Studier visar också att skolstängningar under pågående pandemi inte spelat någon avgörande roll i kontrollerandet av smittspridningen. Däremot får stängda skolor andra negativa konsekvenser för barn och unga.”

Kommunens ledningsgrupper tar smittan på största allvar och har fortlöpande möten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för samtal med smittskydd Norrbotten, fattar beslut och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Alla kommunens skolor har vidtagit ett flertal extra åtgärder i dagsläget för att minska risken för smittspridning.

Länk här!

Källa Älvsbyns kommun

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.