Årets influensavaccination

02 NOV 2020
Skrivet av :

Nu startar årets influensavaccination. Den som är 65 år eller äldre eller i prioriterad riskgrupp får kostnadsfri vaccinering mot influensa med start 3 november. Under den pågående pandemin är det särskilt viktigt många vaccinerar sig.
Säsongsinfluensan är olika varje år och kan ta fart vid olika tidpunkter. Influensa har dock alltid symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Det kan ta flera veckor att återhämta sig från en influensa.

– Vi vill att alla ska vaccinera sig. Även den som klarar av en influensa kan smitta personer ur riskgrupper som kan bli väldigt sjuka. Mellan 500-1000 norrbottningar blir varje år så sjuka i influensa att de behöver söka vård, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

För att få skydd mot influensa behöver man vaccinera sig varje säsong. Alla får inte ett fullständigt skydd mot influensa men de som trots det blir sjuka får oftast en mild variant utan komplikationer.

Vaccin rekommenderas om något av följande stämmer:

Du är 65 år eller äldre.

Du är gravid efter vecka 16.

Du har en hjärtsjukdom.

Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.

Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.

Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.

Du har en mycket kraftig övervikt.

Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Du har flera funktionsnedsättningar.

Du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar

Den som är 65 år eller äldre eller i prioriterad riskgrupp enligt listan får kostnadsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. Hälsocentralerna ordnar med säker vaccination för att undvika smittspridning.

– När du ska vaccinera dig, kom frisk, håll avstånd och vänta på din tur, säger Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå.

På flera hälsocentraler går det att boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se, andra erbjuder drop in på säkert sätt för att undvika trängsel. Besök hälsocentralens sida på 1177.se för information om vad som gäller. Det går även bra att vaccinera sig vid ett vanligt vårdbesök.

– Glöm heller inte att vaccinera dig mot pneumokocker om du inte gjort det tidigare, påminner Anders Nystedt.

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka bland annat blodförgiftning och lunginflammation. Både influensavaccin och pneumokockvaccination är gratis för personer ur riskgrupperna. Pneumokockvaccin behöver man bara ta vid ett tillfälle.

Vaccination för övriga norrbottningar startar 1 december.

Pressmeddelande: Region Norrbotten 2020-11-02

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.