Uppröjningen pågår

Röjningsarbetena på den nedbrunna Polarbröds fabriken i Älvsbyn fortgår för fullt.
Här en lägesbild från fredagen.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.